Jukka Leskelä

toimitusjohtaja, Energiateollisuus ry

Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja. Olemme toimialajärjestö, jonka jäseniä ovat Suomessa toimivat sähkö- ja kaukolämpöyhtiöt (tuotanto, siirto ja jakelu, myynti) sekä monet näille yrityksille palveluja tarjoavat yritykset, kuten verkonrakentajat ja voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitoyhtiöt.

Seuraamme energia-alan toimintaympäristöä - sekä taloudellinen että ennen kaikkea lainsäädännöllinen ja poliittinen - ja pyrimme vaikuttamaan toimintaympäristöön siten, että yritysten olisi mahdollisimman hyvä tehdä liiketoimintaa Suomessa. Teemme myös alan työehtosopimukset ja annamme suosituksia mm. sähkönmyyjille, verkkoyhtiöille ja kaukolämpöyhtiöille.

Oma osaamiseni on ennen kaikkea energia-alan laaja tuntemus. Erityisvahvuuteni energia- , ilmasto- ja ympäristöpolitiikka. Tunnen energiayhtiöitä ja niiden liiketoimintaa. Seuraan jonkin verran yritysten strastegioiden kehittymistä. Toimin yhteistyössä yhtiöiden toimitusjohtajien ja muun johdon kanssa.

Seuraan energia-alan kehitystä myös pohjoismaisella ja eurooppalaisella tasolla. Olen Eurelectricin hallituksen jäsen.

Energiateollisuus tekee vuosittaista alan toimintaympäristöanalyysiä oman ja yritysten strategiatyön pohjaksi. Teemme myös alan visiotyötä, jonka avulla määrittelemme yhteistä asialistaa ja tavoitteita toimialalle. Tällä hetkellä on käynnissä asiakaslähtöinen visiotyö.Siinä pohdimme sitä, miten energiamuutos tulee näkymään asiakkaan arjessa, mitä mahdollisuuksia se tuo ja miten nämä mahdollisuudet voitaisiin realisoida. Mitä energiayhtiöiden pitäisi tehdä näiden asioiden edistämiseksi ja mitä odotamme valtiovallalta tai politiikkaohjaukselta.

Strat-up toiminta kiinnostaa minua lähinnä siitä näkökulmasta, miten uudet ratkaisut tulevat muuttamaan liiketoimintamalleja ja mahdollistamaan sen, että energia jatkossakin vie yhteiskunnan kehitystä eteenpäin.

Vahvuudet

  • Johtaminen ja strategia
  • Tiimin rakentaminen ja osaaminen

Yhteystiedot

  • Soita 050 593 7233
  • .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Linkit