Blogi

Finalistiesittely Biosafe – Biological Safety Solutions Oy: biotesti korvaa eläinkokeet

21.10.2015

Biosafe - Biological Safety Solutions Oy – on syntynyt vuonna 2008 käynnistyneestä Itä-Suomen yliopiston (ent. Kuopion yliopisto) nanomateriaaleihin keskittyneestä tutkimuksesta. Tutkimuksesta spin-offina syntyneen Biosafen liikevaihdosta jo 80 % tulee viennistä.

“Vuonna 2014 teimme omistusjärjestelyn. Omistus keskitettiin tuolloin kolmelle uudelle omistajalle, jotka ryhtyivät viemään liiketoimintaa uudella tavalla eteenpäin”, kertaa hallituksen puheenjohtaja Petri Pietikäinen nykyisen yrityksen syntytarinaa.

Yrityksen ydintiimissä on mukana jäseniä myös alkuperäisestä tutkimushankkeesta.

”Tieteellinen johtaja, professori Atte von Wright, on erittäin tunnettu tällä tutkimuksen alalla. Myös laboratoriojohtajamme Jouni Heikkinen on väitellyt aiheesta. Liiketoimintajohtaja Ulla Honkalampi taas on ollut mukana jo liiketoiminnan käynnistäneessä tutkimuksessa”, Pietikäinen kiittelee tiimiään.

Biosafen liiketoiminnan ytimessä on biotesti, jolla voidaan korvata eläinkokeet. Biotestausta on hyödynnetty paljon esimerkiksi varmistettaessa erityyppisten tuotteiden turvallisuutta. Yksi tärkeä alue on rehujen lisäaineet. Biotestillä voidaan tutkia myös esimerkiksi materiaalien soveltuvuuksia pakkausmateriaaleiksi tai vaihtoehtoisesti pakkausmateriaalien sisältämiä myrkkyjä.

”Analyyttisestä tutkimuksesta poiketen me emme vain tuo esiin materiaalien sisältämiä myrkkyjä, vaan tutkimme myös niiden vaikutuksia esimerkiksi ihmisen perimään tai hormonitoimintaan”, selventää Pietikäinen.

Suurena asiakasryhmänä on esimerkiksi tekstiiliteollisuuden vaatteiden sisältämien kemikaalien vaikutusten selvittäminen. Yrityksen asiakkaita on mm. niin elintarviketeollisuuden, pakkausteollisuuden, kosmetiikkateollisuuden kuin rehueollisuudenkin aloilla. Yhteistyötä tehdään myös viranomaisten ja tutkimuslaitosten kanssa.

”Ja markkinat kasvavat 20 % vuosittain”, Pietikäinen huomauttaa. ”Myös lainsäädäntö muuttaa markkinoita, sillä esimerkiksi EU:ssa otetaan biotestit käyttöön.”

Biosafe osallistui Kasvu Open Metsä Groupin Biotalous Kasvupolulle ennen kaikkea verkottuakseen biotaloudenalan yritysten kanssa.

”Biotalouden alalta markkinoille on tulossa uusia materiaaleja. Meidän menetelmällä voimme suorittaa esimerkiksi kartonkiin liittyviä testauksia. Voisimme näin omalta osaltamme luoda lisäarvoa Äänekosken biotalouden verkostoon”, Pietikäinen kertoo.

Tänä keväänä valmistui yrityksen uusi strategia, jota lähdettiin jalkauttamaan Kasvu Open -prosessin myötä.

”Kasvu Openissa käydyissä sparrauksissa olemme keskittyneet esimerkiksi myynnin rakentamiseen ja kasvun toteutukseen. Osallistujan tulee muistaa, että Kasvu Open on prosessi, jossa omiin ajatuksiin lisätään uusia aineksia, niitä vahvistetaan ja varmistetaan sekä lopulta viedään käytäntöön”, Pietikäinen huomauttaa.

Pietikäinen on kokenut arvokkaaksi muiden kasvuyritysten tapaamisen.

”On ollut mielenkiintoista tutustua toisiin kasvuyrittäjiin, siltä heiltä on saanut arvokasta oppia myös oman liiketoiminnan kehittämiseen. Toisaalta on ollut kiinnostavaa vertailla, miten yrityksissä on otettu asiakasläheisyys huomioon”, Pietikäinen kiteyttää.

Biosafe kotisivut
Biosafe Facebook


Kirjoittaja

Enni Aittila

Enni Aittila toimi Kasvu Open -tiimissä sisällöntuottajana. Hän on valmistunut Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta, pääaineena laskentatoimi.


Kommentointi