Blogi

Finalistiesittely ENSAVETEC: putkiremontit energiasaneerauksiksi

25.9.2015

”Rakentamismääräysten kiristyessä ja pyrittäessä rakentamaan jatkuvasti energiatehokkaampia rakennuksia pohditaan, olisiko esimerkiksi jätevesi sellainen osa rakennuksen lämpöenergianhukkaa, jota voitaisiin hyödyntää ottamalla lämpöä talteen”, selventää ENSAVETEC:n liiketoimintajohtaja Niko Halonen.

Vuonna 2010 LVIS-asentaja ja koneinsinööri ryhtyivät ratkaisemaan havaitsemaansa ongelmaa - jäteveden mukana hukkaan menevä energia kannattaisi säästää. He luonnostelivat prototyypin ideansa ympärille ja hakivat vuonna 2011 hyödyllisyysmallisuojan sekä teettivät hyötysuhdetestit ulkopuolisella taholla. Uudesta innovaatiosta ryhdyttiin rakentamaan kasvuliiketoimintaa, jonka myötä syntyi syyskuussa 2014 EST Energy Save Technologies Oy (ENSAVETEC).

”Rakentamismääräysten kiristyessä ja pyrittäessä rakentamaan jatkuvasti energiatehokkaampia rakennuksia pohditaan, olisiko esimerkiksi jätevesi sellainen osa rakennuksen lämpöenergianhukkaa, jota voitaisiin hyödyntää ottamalla lämpöä talteen. Tämän tulisi kuitenkin tapahtua siten, etteivät kustannukset kasvaisi liian suuriksi. Jäteveden mukana poistuu paljon lämpöenergiaa, etenkin rakennuksissa, joissa lämpimän käyttöveden kulutus on suurta. Tällaisia rakennuksia ovat esimerkiksi kerrostalot, rivitalot, omakotiasunnot, uimahallit, hotellit, sairaalat, pesulat ja ruokalat”, selventää liiketoimintajohtaja Niko Halonen.

ENSAVETEC:n lämmön talteenottolaitteen fyysinen koko on verrattavissa kannettavaan tietokoneeseen, jolloin sen interoiminen kylpyhuoneeseen on helppoa ja näkymätöntä.ENSAVETEC:n LTO-ratkaisu voidaan integroida esimerkiksi suihkutiloissa suihkukaapin lattian alle tai vaikkapa tehdasvalmisteisiin kylpyhuone- tai märkätilaelementteihin. Laitteen fyysinen koko on verrattavissa kannettavaan tietokoneeseen, jolloin sen integroiminen kylpyhuonekalusteisiin on helppo ja näkymätön tapa ottaa laite hyötykäyttöön.

Yritykselle on ollut luontevaa käynnistää liiketoiminta korjausrakentamisen alalta. LTO-laite pystytään integroimaan putkiremontin hankeprosessiin helposti. Laite mahdollistaa asukkaille suoran kustannussäästön, kun LTO-laitteen käytön kautta pienennetään lämpimän veden kulutusta.

”Putkiremontin yhteydessä voidaan parantaa myös kiinteistön energiatehokkuutta. Näin putkiremontti muuttaa muotoaan, eikä ole enää ns. ”putkiremontti from hell”, vaan kiinteistön energiasaneeraus. Lopulta putkiremontti alkaa tuottamaan tuloja takaisinpäin, kun energiaa säästyy”, Halonen kertoo.

Suuri määrä kerrostaloja ja kokonaisia lähiöitä on korjauksen tarpeessa, erityisesti 1960- ja 1970-luvuilla rakennetut asuinkerrostalot ja rivitalot ovat teknisesti vanhentumassa. Kasvavat energiatehokkuusvaatimukset ja päästöjen vähentäminen kiirehtivät mittavaa korjausurakkaa. Tekniset korjaukset ja laadun parantaminen ovat kuitenkin jo kustannuksiltaan niin suuria, että energiakorjaukset voivat helposti jäädä puolitiehen.

Yrityksen omistajat ovat tunnistaneet mahdollisuuden nopeaan liiketoiminnan kasvattamiseen, ja haluavat kehittää yrityksen suoraan kansainvälisille markkinoille.

”Tiedon lisäämisen ohella taustalla oli halu kannustaa korjausrakentamiseen, johon on tartuttava rivakasti ja lähdettävä kehittämään siihen teollisia uusia ratkaisuja. Tämä on edellytys sille, että pääsisimme energiasäästötavoitteisiimme ja voisimme samalla parantaa 60 - 70-lukujen kerrostalojen asumismukavuutta ja energiatehokkuutta.”

Yrittäjät kuulivat Kasvu Openista sosiaalisen median välityksellä. Kilpailusta haetaan sparrausta paitsi yrittäjien omaan osaamiseen, myös ulkopuolisia näkökantoja uuden innovaation kiinnostavuudesta.

”Haemme ennen kaikkea nopeaan ja hallittuun yrityksen kasvattamiseen liittyvää sparrausta, sillä liiketoiminta-alamme on nopeasti kehittyvä. Positiivisesti kun ajattelee, niin aina oppii uutta. Me ENSAVETEC:ssa painotamme verkostojen voimaa ja haluamme luoda uusia verkostoja yhteistyökumppanuuksia avoimin mielin. ”

ENSAVETEC Kotisivut
ENSAVETEC Facebook


Kirjoittaja

Enni Aittila

Enni Aittila toimi Kasvu Open -tiimissä sisällöntuottajana. Hän on valmistunut Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta, pääaineena laskentatoimi.


Kommentointi