Blogi

Finalistiesittely Eve-Tech Oy: pari kaveria ja iso idea

28.10.2015

Eve T1 -tabletin julkaissut Eve-Tech Oy on noussut lyhyessä ajassa isojen älylaitteita valmistavien kotimaisten ja ulkomaisten yritysten rinnalle.

”Periaatteessa kaikki lähti liikkeelle parista kaverista ja isosta ideasta”, kertoo Eve-Tech Oy:n toimitusjohtaja ja toinen perustaja Kontantinos Karatsevidis. Yrityksen perustajilla oli vahva kiinnostus älylaitteiden valmistusta kohtaan ja he lähtivätkin miettimään, millaisilla tuotteilla he voisivat kyseisellä toimialalla toimia. Karatsevidiksen mukaan luonnolliselta vaihtoehdolta alkoi tuntua oman tablet-mallin kehittäminen.

Yrityksen perustamisen jälkeen avainasemassa olivat tiimin rakentaminen ja kumppanien etsintä. Uusien ammattitaitoisten työntekijöiden rekrytoiminen Eve-Techin tiimiin on tuonut osaamista muun muassa teknologiaosaamisesta, toimitusketjun hallinnasta, markkinoinnista ja brändin rakentamisesta sekä kansainvälisen kaupan tuntemuksesta. Kumppanuudet alan suurien toimijoiden, kuten Microsoftin kanssa, ovat aukaisseet yritykselle uusia ovia. Parhaillaan yritys toimii aktiivisesti niin Euroopan, Kiinan kuin Yhdysvaltojenkin markkinoilla.

Avaintekijöinä käyttäjäkokemus ja huokea hinta

Jo aikaisessa vaiheessa yrityksen visioksi asetettiin, että kehitettävän älylaitteen täytyy olla laadukas, käyttäjäystävällinen ja hinta-laatusuhteeltaan edullinen. Tärkeässä asemassa tuotteen kehittämisessä ovatkin matkan aikana olleet käyttäjiltä saatu palaute. Käyttäjäystävällisyys tarkoittaa yritykselle sitä, että laitteisiin asennetaan tarkoituksenmukaista teknologiaa. Tarkoituksenmukainen teknologia tarkoittaa sitä, että laitteisiin ei suunnitella turhaa teknologiaa, mikäli hinta ja saatu loppukäyttäjän lisäarvo eivät kohtaa.

”Me olemme ainoa yritys, joka kehittää laitteet yhdessä kohderyhmämme kanssa ja myy laitteita suoraan kuluttajille, ilman välikäsiä. Nimenomaan näiden kahden yhdistämisestä syntyy se kultainen kombinaatio, jonka vuoksi laitteemme ovat sekä paremmin suunniteltuja ja edullisempia kilpailijoiden laitteisiin nähden,” avaa Riku Rastas Eve-Tech Oy:stä.

Suurten yritysten älylaitteiden hankintakustannuksista iso osa muodostuu juuri toimitusketjun ja markkinoinnin kustannuksista. Pienelle juuri aloittaneelle yritykselle olikin tärkeää pitää nämä rakenteet kevyinä ja kulut hallittavina, jotta tuote voidaan myydä loppuasiakkaalle markkinatilanteeseen nähden edulliseen hintaan. Pienempien toimijoiden intensiiviset ja globaalit verkostot sekä etäisyyksien muuttuminen vähäiseksi mahdollistavat pienien aktiivisten yritysten toimimisen teknologiaseuraajien yhteisön äänenkäyttäjänä suurten laitevalmistajafirmojen suuntaan. Eve-Tech Oy onkin tässä uranuurtaja, missä käyttäjien mielipiteillä ja kokemuksilla tehdään yksilöläheisempää tulevaisuutta.

”Meille tyypillisiä asiakkaita ovat varhaiset omaksujat eli uudesta tekniikasta kiinnostuneet henkilöt, joilla on halu tehdä asioita uudella tavalla”, mainitsee Karatsevidis.

Silmissä markkinajohtajuus

Yritys kertoi saaneensa vinkin osallistua Kasvu Open prosessiin tapahtuman pääyhteistyökumppanin Nordean kautta. Erityisesti ensimmäinen tapahtumapäivä koettiin positiivisena yllätyksenä. Yrityksen odotukset kohdistuivat erityisesti tapahtumapäivien sparrauksiin. Konkreettista apua saatiin muun muassa uusien ideoiden sparraukseen, rahoitukseen sekä lakiasioihin liittyvissä kysymyksissä. Kasvu Open finaaliin yritys suuntaa innostuneena ja voitto mielessä.

Eve-Tech Oy on voimakkaassa kasvuvaiheessa oleva yritys, joka tähyää uusille markkina-alueille ja uusien tuoteryhmien äärelle. Yritys haluaa jatkossakin kehittää käyttäjäystävällisiä, uusia tapoja tehdä asiat paremmin ja helpommin. Yritykseltä on lupa odottaa tulevaisuudessa uusien tuotteiden lanseerausta. Tulevaisuuden tavoitteekseen yritys asettaa halun olla markkinajohtaja omalla toimialallaan.

Eve-Tech Kotisivut
Eve-Tech FacebookKommentointi