Blogi

Finalistiesittely Rannan Teollisuuskone: lietteiden käsittelystä säästöä

16.10.2015

”MILSTON lieteseparaattorista on hyötyä paitsi maataloudelle, myös elintarviketeollisuudelle, sellu- ja paperi-teollisuuteen sekä jätevesilaitosten toimintojen tehostamiseksi”, huomauttaa yrittäjä Antti Ranta.

Vuonna 1984 perustettu Rannan Teollisuuskone tarjoaa asiakkaiden tilauksen mukaan raudan hitsausta, työstämistä, käsittelyä ja koneistamista. Yrityksen toimitusjohtaja ja omistaja Antti Ranta on toiminut yrittäjänä jo 38 vuotta.

Perinteisenä tilaus- ja alihankintakonepajana toimiva Rannan Teollisuuskone on mukana Kasvu Openissa uudella erottelutekniikkaan ja teollisuuspalveluun liittyvällä ideallaan. MILSTON-separaattorin idean isä on asiantuntija Ilpo Kakko.

”Esimerkiksi prosessi- ja elintarviketeollisuuden tuotantoprosesseissa käytetään paljon vettä, johon tuotannon sivuvirtana syntyvä kiintoaine sekoittuu. Separointilaitteella erotetaan kuitu- tai kiintoaine nesteestä, jolloin käytettävän raaka-aineen hyödyntäminen tehostuu, prosessista syntyvää jätekuormitusta voidaan paremmin hallita ja ohjata sekä teollisuuden kustannukset madaltuvat. Separoinnin avulla voidaan tehostaa aineiden kierrätystä”, Kakko selventää.

Erottelutekniikalla voidaan esimerkiksi erotella erilaisista maatalouden lietteistä tai teollisuuden prosessivesistä siinä oleva kiintoaine ja nesteosa erikseen. Tyypillinen asiakas ratkaisulle on esimerkiksi maataloudessa maitotila, jossa lietelannasta saadaan erottelutekniikan avulla separoitua kiintoaine ja nesteosa. Kiintoaineen mukana saadaan talteen merkittävä osa fosforia, kun taas nesteosasta voidaan tehokkaammin hyödyntää siihen sitoutunut typpi. Lietelannan pääravinteiden hallinta ja kohdentaminen tehostuu, voidaan säästää kemiallisten lannoitteiden käytössä ja aikaansaada merkittäviä kustannussäästöjä levitys- ja ajokustannuksissa.

”Ratkaisusta on hyötyä paitsi maataloudelle, myös elintarviketeollisuudelle, sellu- ja paperi-teollisuuteen sekä jätevesilaitosten toimintojen tehostamiseksi”, huomauttaa yrittäjä Antti Ranta.

Milston lieteseparaattori.MILSTON lieteseparaattorin avulla voidaan esimerkiksi tuottaa sekä kerätä nopeasti ja tehokkaasti riittävän suuria määriä lietelannan kuiva-ainetta käytettäväksi biokaasulaitoksen raaka-aineena. Näin voidaan merkittävästi alentaa biokaasulaitosten raaka-aineen hankinta- ja kuljetus-kustannuksia. Erityisesti Saksassa, jossa on yksi yrityksen päämarkkina-alueista.

Yrityksen kasvupolkua rakennetaan uuden erottelutekniikan ja teollisuuspalvelun mukaan.

”Kasvu Openissa käytyjen keskusteluiden pohjalta ryhdyimme työstämään ideaa teollisuuden palvelukonseptista separointitekniikan ympärille”, Ranta kertoo.

Sparrauksen myötä keskusteluja on jatkettu myös kilpailun ulkopuolelta.

”Itseasiassa juuri tänään tapasimme Trailmakerin avainhenkilöitä. Tarkoituksena on osallistua heidän ohjelmaansa, ja kehittää heidän kanssaan toimintaamme eteenpäin seuraavaksi kahdeksi tilikaudeksi.”

Rannan Teollisuuskone kotisivut 
Milston kotisivut Kommentointi