Blogi

Finalistiesittelyt 2016: Intelles Informatica edesauttaa ikäihmisen asumista kotona

29.8.2016

Intelles Informatica Oy
Kotipaikka: Rovaniemi
Perustettu: 2014
Työllistää: 4
Liikevaihto viime tilikaudella: 43 729

Toimitusjohtaja Antti Haukipuro (kuvassa) kertoo:

Liikeidea lyhyesti?

– Tarjoamme tukipalvelun ja sen vaatiman teknisen järjestelmän ikäihmisen turvallisen kotona asumisen mahdollistamiseksi. Suvanto -palvelun tekninen toteutus perustuu kehittämäämme langattomaan sensoriverkkoon, jonka avulla järjestelmä kerää havaintoja ja oppii henkilön elämänrytmin sekä havainnoi jatkuvasti siinä tapahtuvia muutoksia, joista voidaan tarvittaessa hälyttää hoitajille ja omaisille. Palvelu mahdollistaa myös ikäihmisen voinnin seuraamisen etänä.

Mikä erottaa yrityksenne/tuotteenne/palvelunne kilpailijoista?

– Henkilön ei tarvitse itse välittää millään tapaa teknisestä toteutuksesta. Erilaiset havaintotiedot kootaan samaan järjestelmään yhteen ja päättelyt perustuvat useiden tapahtumien yhteisvaikutuksiin sekä henkilökohtaisiin sääntöihin ja opittuun rytmiin. Järjestelmä tarjoaa integrointirajapinnan niin laite- kuin ohjelmistotasollakin. Toiminnallisuuksia voidaan helposti laajentaa muun muassa etämittausten tiedonkeruuseen ja olemassa olevien toiminnanohjausjärjestelmien osaksi.

Millaisia kasvutavoitteita yrityksellänne on? Nimeä ainakin tärkein.

– Saavuttaa kotimaassa laaja käyttäjäkunta sekä aloittaa kuluvan vuoden aikana palvelun laajentaminen myös ulkomaille.

Paras hetki yrittäjän urallasi?

– Parhaita hetkiä ovat olleet tunnustuksen saaminen tehdystä työstä. Kun vuosien työ alkoi näyttää siltä, että siitä ovat innostuneet itseni lisäksi muutkin! Sijoittajien, asiakkaiden/yhteistyökumppanien ja ennen kaikkea lopullisten palvelusta hyötyvien ikäihmisten positiiviset kommentit ovat tärkeimpiä voimanlähteitä yrittäjälle viedä omaa ideaa eteenpäin.

Haastavin hetki yrittäjän urallasi?

– Haastavinta on ollut varmasti alkutaipaleen rahoituksen saaminen, jotta ideaa voi lähteä riittävän hyvin edistämään. Alalla on paljon yrittäjiä ja monenlaisia ideoita, mutta vain ne pärjäävät, joille on todellista potentiaalia. On osattava myös kuvata, miten idea ja potentiaali saadaan kohtaamaan ja miten siitä muodostuu liiketoimintaa, joka vieläpä vastaa yrityksen arvoihin.

Mitä olet oppinut tähän saakka Kasvu Open -sparrauksista?

– Kasvu Open on tarjonnut loistavia mahdollisuuksia laajentaa verkostoja muun muassa asiakashankinta- ja rahoituspuolella. Olemme oppineet eri alojen asiantuntijoilta myös asiakashankintaan, hinnoittelumalleihin ja jakelukanaviin liittyviä uusia asioita.Kommentointi