Blogi

Kasvuhakkerin asenteella eteenpäin

11.9.2015

Digitaaliset kanavat, web-analytiikka, saadun tiedon hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämiseen ja markkinoinnin automaatio voivat lisätä yrityksen kilpailukykyä.

Pitää olla netissä - porukoissa - jos haluaa kasvaa. Startup-yrityksillä voi olla rajalliset resurssit markkinointiin, mutta kuitenkin tarve tulla löydetyksi ja saada asiakkaita. Tällöin kannattaa mm. tuottaa sisältöjä ja olla läsnä niissä digitaalisissa kanavissa, joissa potentiaaliset asiakkaatkin ovat. Jos omilla digitaalisilla kanavilla ei ole vielä seuraajia tai tykkääjiä riittävästi, niin hyödynnä esim. LinkedIn:n ao. ryhmiä. Voit myös twiitata sellaisilla hastageilla (#), että sinut halutaan liittää Twitterin ryhmiin, joissa myös potentiaaliset asiakkaasi ovat. Kun tuotat kiinnostavaa sisältöä, voi yrityksesi sanoma tai tuote levitä muiden avulla.

Digitaalinen markkinointi voi olla yritykselle kasvun moottori, boosti, jota ei ole vielä osattu tarpeeksi hyödyntää. Digitaaliset kanavat, web-analytiikka, saadun tiedon hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämiseen ja markkinoinnin automaatio voivat lisätä yrityksen kilpailukykyä.

Lisää työkalupakkiin vielä oikealla asenteella ja osaamisella varustetut tekijät, niin hyvä tulee.

Kun (startup) yrityksissä mietitään, miten he saavat rajallisilla resursseilla ylivoimaisen palvelunsa tai tuotteensa maailmalle, ei heillä ole muuta vaihtoehtoa kuin kääriä hihat ja alkaa töihin. Parhaassa tapauksessa yrityksessä on kasvuhakkerin (engl. growth hacker) asenteella ja osaamisella varustettu henkilö, joka hakee mm. ketterällä markkinoinnilla kasvua yrityksen tuotteille verkossa. Ketterän markkinoinnin tunnuspiirteitä ovat asiakaslähtöisyys, nopea reagointi, interaktiivisuus ja testaaminen. Kasvuhakkeri näkee verkon potentiaalin uusasiakashankintaan (käyttäjämäärän kasvattamiseen), osaa digimarkkinoinnin ja analytiikan työkalut, analysoi kerätyn tiedon ja tekee muutoksia nopeasti saadun tiedon perusteella. Kasvuhakkeri luopuu siitä, mikä ei tuo kasvua ja etsii uusia ratkaisuja. Samalla hän vielä muokkaa ja parantaa tuotetta tai palvelua saadun tiedon perusteella. Kasvuhakkeri tutkii ja analysoi, mitä kansa haluaa ja vastaa tähän kutsuun. Kun tuntee ihmisten liikkeet verkossa, voi vaikuttaa myös siihen, mihin he siellä päätyvät.

Kasvuhakkerin työ on luonteeltaan Finlandia-hiihto, ei sprintti. Pikavoittoja työssä tuskin tulee. Kestävyydellä, systemaattisella tekemisellä ja uusia aktiviteetteja koko ajan kokeilemalla ja oppimalla voi päästä myös tuloksiin ja saavuttaa tavoitteet. Kasvun tavoittelu määrittelee kasvuhakkerin aktiviteetit webissä. Vielä kun tekeminen on mittavaa ja vain rahallisesti tuottavista toimista pidetään kiinni, niin avot.

Vaikka USA:n startup-maailmasta rantautuneella termillä, kasvuhakkerilla, tarkoitetaan henkilöä, niin voisimme laajentaa sitä myös yrityksien ja organisaatioiden toimintamalleihin. Kopioidaan kasvuhakkerilta yritysten toimintamalleihin kokeileva kulttuuri, luovutaan turhasta, ollaan ketteriä ja hyödynnetään enemmän digitaalista markkinointia, haetaan koko ajan parempaa asiakasymmärrystä ja kasvua. Kasvua saadaan keskittymällä asiakkaaseen, ei sisäiseen tekemiseen. Ja jos kasvuhakkeri miettii, miten tuotetta voisi vielä parantaa, niin hän voi kilauttaa asiakkaalle ja kysyä.

Anne Hietala, FinnveraKommentointi