Blogi

Kasvun Osaajiksi tarvitaan ihmisiä, jotka haluavat vilpittömästi auttaa

19.6.2017

Kevään aikana Kasvu Open on yhdessä Sitran, Suomen Ekonomien, Tekniikan Akateemisten ja PIIKin kanssa etsinyt 100 Kasvu Open -finalistiyritykselle rinnallakulkijoita syksyn valtakunnallisiin Kiitoratapäiviin. Tänä vuonna toista kertaa toteutettavaan Kasvun Osaajat -ohjelmaan onkin hakeutunut jo lähes 350 Kasvun Osaajaa, ja haku ohjelmaan on auki elokuun 11. päivään saakka. Haastattelin viime vuonna Kasvun Osaajan roolissa toiminutta Uudenmaan ELY-keskuksen ylijohtajaa Petri Knaapista siitä, millainen kokemus Kasvun Osaajana toimiminen oli ja millaisia ohjeita hän antaisi uusille osaajille.

Viime keväänä Kasvun Osaajat – ohjelman startattua ensimmäistä kertaa Petri Knaapinen oli seurannut Kasvu Openia jo pidemmän aikaa ja myös osallistunut Kasvu Openin tilaisuuksiin useamman kerran vuosien varrella. Kasvun Osaajat -ohjelman luoma mahdollisuus tarjota itsensä ikään kuin alttiiksi pk-yrityksille kiinnosti ja innosti häntä niin paljon, että hän päätti hakea ohjelmaan mukaan.

”Kun tällainen tilaisuus tarjoutui, päätin heti, että haen mukaan. Ajatuksenani oli, että jos voin olla avuksi jollekin yritykselle, niin sen verran mielelläni autan, kun vain voin.”

Hänen lisäkseen Kasvun Osaajaksi haki viime vuonna yhteensä jopa 219 kovatasoista osaajaa, joista 80 valikoitui Kasvu Open finalistin rinnallakulkijaksi. Yksi näistä valikoituneita osaajista oli Petri Knaapinen. Yrityksellä, jonka rinnallakulkijaksi hän valikoitui, oli jo suhteellisen pitkä historia, selkeät suunnitelmat sekä vahvaa liiketoimintaosaamista tiimin sisällä. Knaapisen mukaan tämä vaikutti hänen roolinsa muotoutumiseen.

”He eivät minulta mitään toimialaosaamista odottaneet saavansakaan, vaan vastauksia ihan muun tyyppisiin kysymyksiin – jopa "out of the box" -kysymyksiä kokonaisuuteensa. Mylläystilaisuuksissa roolinani oli myös olla keräämässä heille sen tyyppisiä ajatuksia ja näkökulmia, mihin he eivät kiinnittäneet itse huomiota.”

Kasvun Osaajan roolin Knaapinen koki todella antoisaksi ja luontevaksi, sillä osaajan rooli oli hänen mielestänsä selkeä: olla vain yrityksen apuna.

”Kasvun Osaajat ovat Kiitoratapäivissä auttamassa ja havainnoimassa ja tavallaan lisäämässä sen kokemuksen arvoa, mitä se firma on matkan varrella hankkimassa Kasvu Openista. Tavallaan siis se oppivirta on siinä jo olemassa, mutta jos se osaaja saa siihen jotain lisää kyytiin, niin se on kaikki plussaa.” Knaapinen kuvailee.

Tämän vuoden Kasvun Osaajille Petri Knaapinen antaisi neljä ohjetta:

1. Mene auttamaan pyyteettömästi
"Kasvun Osaajiksi tarvitaan ihmisiä, jotka haluavat vilpittömästi auttaa: ei riitä, jos osaaja olisi siinä roolissa hyvä, jos hän ei halua tai ei ole aikaa auttaa. Lisäksi osaajan ja yrityksen on hyvä tutustua ennen ensimmäistä Kiitoratapäivää ja rakentaa molemminpuolista luottamusta. Osaajan on osattava vakuuttaa yritys siitä, että hän haluaa vilpittömästi auttaa. Osaajan nimen yritys mainitsee ainoastaan, jos siitä on yritykselle hyötyä."

2. Älä mene antamaan suoria vastauksia
"On tärkeää, ettei Osaaja ikään kuin pyri latelemaan jotain totuuksia. Ne totuudet syntyvät yrityksessä yksi päätös kerrallaan. Tärkeämpää tavallaan on saada muodostettua ne oikeat kysymykset, jotka herättävät yrityksessä oikeanlaista ajattelua ja saa heidät tekemään itse omalta kannalta oikeita päätöksiä."

3. Ole avoimella mielellä
"Kun lähtee Kasvun Osaajan rooliin avoimella mielellä, niin varmasti saa jotain arvokasta itsekin matkaan. Se on ihan sama kuin esimerkiksi mentoroinnissa ja coachaamisessa - siinähän tosiasiassa aina kehitetään kumpaakin osapuolta."

4. Valmistaudu
"Kasvun Osaajan pitää olla valmistautunut, silloin hän voi ansaita yrityksen arvostuksen ja silloin hänen kysymyksensäkin otetaan sparraavimpina. Mielestäni ilman valmistautumista yhteistyön onnistumisen edellytykset on todella heikot, eikä osaaja itsekään opi prosessista mitään."

Vastavuoroisesti myös yrityksen tulee olla Knaapisen mukaan avoin ja kertoa avoimesti tekemisestään, ajatuksistaan ja haasteistaan omalle Kasvun Osaajalle, jotta osaaja voi tuottaa yritykselle todellista lisäarvoa. Avoimuuteen liittyen yrityksen tulee myös muistaa, että ennemmin tai myöhemmin kaikista kontakteista on hyötyä, eikä minkään kontaktin arvoa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä voi tietää yhteistyön alkaessa.

Knaapisen ja hänelle valikoituneen Kasvu Open finalistin yhteistyö on epävirallisesti jatkunut myös viime vuoden Kasvu Open Karnevaalin jälkeen. He pitävät edelleen toisiinsa silloin tällöin yhteyttä, ja yritys pitää hänet ajan tasalla merkittävimmistä tapahtumista, suunnitelmista ja haasteista.

"Tässä näkyy minusta se, että suomalaisetkin ovat oppineet pikkuhiljaa ymmärtämään sitä, että verkoston arvo tulee siinä vaiheessa, kun sille tulee käyttöä. Minä voin olla välillä ihan passiivisesti hiljaa, mutta yhtäkkiä, jos heille tulee jokin ongelma tai asia, jossa voin heitä auttaa, he tietävät, että he voivat kääntyä minun puoleeni".


Kirjoittaja

Reetta Tehomaa

Reetta Tehomaa on Kasvun Roihu Oy:n kehityspäällikkö ja vastuussa kehittämisen lisäksi Kasvun Roihun markkinoinnista ja viestinnästä. Kasvu Openissa Reetta on mukana tapahtumapäivien toteutuksessa.


Kommentointi