Blogi

Liiketoiminnan luominen on helppoa, kun sen osaa – itse ei tarvitse kuitenkaan kaikkea tietää

2.6.2017

Liiketoiminnan luomisen osaaminen on perusolemukseltaan samankaltaista, kuin mikä tahansa muukin yksilön osaaminen. Toisilla on siihen luontaisia lahjoja, toiset oppivat pänttäämällä kirjoista, mutta suurin osa todennäköisesti hankkii osaamisensa (tietopääoman) edellisten lisäksi, harjoittelun eli erehdysten, vahinkojen ja satunnaisten onnistumisten kautta. Sillä mistä yksilön tietopääoma on saatu, tuskin kovin suurta merkitystä kuitenkaan on, vaan keskeistä on yksilön tietopääoman hyödynnettävyyden mahdollisuudet. Hyödynnettävyydellä viitataan tässä siihen, miten saadaan luotua uutta ja kasvavaa yritystoimintaa.

Jotta tietopääomia olisi mahdollista hyödyntää liiketoiminnan luomisessa, täytyy toki olla selvillä, mitä tietoa yritys tarvitsee toimintansa kehittämiseen. Ei voi olla ratkaisua ennen tarvetta. Liiketoiminnan luomisen osaaminen voi myös nimenomaan esiintyä kyvyssä hahmottaa tarpeita.

Mutta mitä se liiketoiminnan luominen sitten oikeastaan on? Se voi olla esimerkiksi strategista osaamista, liiketoimintamallien suunnittelun osaamista tai verkostojen hyödyntämisen osaamista. Yleisesti liiketoiminnan luomisen osaaminen on kuitenkin nimensä mukaisesti osaamista liiketoiminnassa. Kykyä synnyttää menestyksekästä yritystoimintaa.

Liiketoiminnan luomisen osaamisen voidaan nähdä olevan selkeässä yhteydessä niin sanottuun yrittäjyysprosessiin, joka muodostuu seuraavasta kolmesta keskeisestä tekijästä: liiketoiminnan mahdollisuuksien tunnistaminen, tunnistettujen mahdollisuuksien kehittäminen sekä toteutus eli havaittujen ja kehitettyjen mahdollisuuksien kaupallistaminen.

On vaikea määrittää, mikä esitetyistä kolmesta vaiheesta olisi tärkein. Monesti lähdetään siitä, että mahdollisuuksien tunnistaminen on kaikkein keskeisintä. Markkinoille on turha tuoda uusia palveluita tai tuotteita, jos niiden tarpeellisuudesta ei ole mitään käsitystä. Toisaalta maailma on täynnä hienoja keksintöjä, joita ei ole osattu myydä ja näin ollen ne ovat jääneet ikuisiksi ajoiksi vain hienoiksi ideoiksi.

Kaikkea ei yhden ihmisen tai yrityksen tarvitse itse kuitenkaan (eikä ole ehkä edes hyödyllistä) tietää. Liiketoiminnan luomisessa ja esimerkiksi esitetyssä yrittäjyysprosessissa voi yhdistyä usean eri tahon osaaminen. Ja on jopa suotavaa, että näkökulmia on useita. Oleellista on se, että yritys saa käyttöönsä riittävän määrän tietopääomaa eri yrittäjyysprosessin vaiheiden suorittamiseen. Tässä myös korostuu se, että aina tarvittavaa tietoa ei ole tarvetta hankkia oman toimialan substanssiosaajilta – monessa kohtaa yrittäjyysprosessia samat lainalaisuudet pätevät toimialaan kuin toimialaan. Samat lainalaisuudet pätevät esimerkiksi asioitaessa Suomessa suurten tukkureiden kanssa, riippumatta kovin paljoa siitä, mitä tuotteita vähittäiskauppaan ollaan tuomassa.

Yrityksen näkökulmasta liiketoiminnan luomisen osaaminen on ilmeisen tärkeää. Ilman liiketoiminnan luomisen osaamista kun ei ole liiketoimintaa. Toisaalta kuten todettua, niin menestyvän yrityksenkään ei ole tarvetta tietää kaikkea itse. Pikemminkin tietopääoma määrän maksimoimiseksi olisi jopa suotavaa, että yritys pystyisi hyödyntämään mahdollisimman paljon myös ulkopuolelta tulevaa neuvontaa, oli se sitten konsultointia, mentorointia, sparrausta tai mitä vaan. Joskus voi olla myös tarvetta hankkia tietoa tekemällä isompia ja pitkäkestoisempia investointeja, kuten palkkaamalla uusia työntekijöitä. Avainasemassa on kuitenkin ensin määrittää, mitä tietoa ihan oikeasti tarvitaan – tässäkin kannatta rohkeasti hakea ”talon ulkopuolista” näkemystä.


Kirjoittaja

Sakari Salminen

Sakari Salminen on osana Sitran käynnistämää Kasvun Osaajat –ohjelmaa tutkinut liiketoiminnan luomisen osaaminen käsitettä ja kasvuyrityksille suunnattua liiketoiminnan neuvontaa. Tutkimuksen pohjalta Salminen on tehnyt Pro gradu –tutkielma Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppatieteiden tiedekuntaan.


Kommentointi