Blogi

Pk-yritykset opiskelijan silmin

3.9.2018

“Dynaaminen, hyvät vaikutus- ja kehitysmahdollisuudet.”

“Tiivis työporukka.”

“Työskentelisin enemmin pk-yrityksessä kuin suuryrityksessä. En halua olla vain osa koneistoa.”


Kysyimme kavereiltamme: “Mitä sinulle tulee mieleen pk-yrityksistä?”. Alla esitetyt lainaukset ovat otteita saamistamme vastauksista. Pk-yritykset mielletään yleisesti mukaviksi työpaikoiksi, joissa itsellä on tilaa vaikuttaa työn sisältöön ja joissa työntekijöitä kohdellaan henkilökohtaisesti. Positiivisista mielikuvista huolimatta harvempi opiskelija kuitenkaan harkitsee ensisijaisesti kesätöiden tekemistä tai työllistymistä pk-yritykseen valmistumisensa jälkeen. Edelle kiilaavat suuryritykset.


Miksi pk-yritykset sitten jäävät suuryritysten varjoon?

Syitä on monia. Listaamme tähän neljä mielestämme opiskelijanäkökulmasta keskeisintä.

  • 1. Tunnetut trainee-ohjelmat

Suurilla yrityksillä on paljon erilaisia trainee-ohjelmia, jotka ovat sekä tunnettuja että suosittuja opiskelijoiden keskuudessa. Ohjelman selkeys helpottaa työelämään siirtymistä, sillä moni opiskelija kokee epävarmuutta omasta osaamisestaan.

  • 2. Paljon erilaisia kesätyömahdollisuuksia

Opiskelijoilla on paljon kesätyökokemusta isoista yrityksistä ajalta ennen korkeakouluihin saapumista.  Opiskeluaikana arvostetaan varmoja tulonlähteitä, minkä takia jalka pyritään pitämään pitkään kerran auenneen oven välissä. Toisaalta kesätöiden hakeminen työnvälityssivujen kautta on yleistä. Näillä foorumeilla on enemmän suuryritysten kuin pienempien yritysten ilmoituksia.

  • 3. Ainejärjestöyhteistyö

Näkyvyydellä on väliä. Yritykset, joiden kanssa ainejärjestöt tekevät yhteistyötä, näkyvät opiskelijoiden arjessa fuksisyksystä lähtien. Toisena osapuolena on useammin suuryritys kuin pk-yritys.

  • 4. Mahdollisuus osa-aikaisiin töihin ja projekteihin

Moni haluaa tehdä opintojen aikana töitä lisätulojen hankkimiseksi. Tietoisuus näistä mahdollisuuksista on vähäisempää pk- kuin suuryrityksissä. Esimerkiksi isoihin ketjuihin hakeudutaan asiakaspalvelutehtäviin, koska ne ovat helppoja valintoja.

Kyse ei ole siitä, että isot yritykset jyräisivät vastustamattomasti opiskelijoiden arkeen tai opiskelijat eivät näkisi vaivaa työmahdollisuuksien etsimiseen. Taustalla vaikuttavat ihmisten käsitykset työstä, opiskelusta ja yhteistyömahdollisuuksista. Suuryritysten toiminta on tutumpaa, niillä on pidemmät perinteet ainejärjestöyhteistyössä ja ne omaavat valmiita trainee-ohjelmia. Tuttuus viehättää.


Koolla ei ole väliä

Työnhaussa yrityksen koko on loppujen lopuksi sivuseikka – sen sijaan sisältö ratkaisee. Tuore aTalentin tutkimus summaa tämän hienosti: “Työntekijöitä houkuttelee eniten yritys, jonka arvioidaan pitävän huolta työntekijöistään.”

StudentWorkin tutkimus puolestaan jaottelee tarkemmin hyvän työn kriteerejä opiskelijoiden näkökulmasta. Tuloksissa mainitaan työn merkityksellisyys, joustavuus työn ja vapaa-ajan yhdistämiseen, monipuoliset kehitysmahdollisuudet sekä työyhteisö ja hyvät työkaverit. Siksi voidaan sanoa, että pk-yritykset ovat tärkeitä ja todellisuudessa erittäin potentiaalisia työnantajia opiskelijoille. Mikäli lähdetään miettimään hieman stereotyyppisesti, edellä mainitut toiveet toteutuvat mielestämme todennäköisemmin pk-yrityksissä kuin suuryrityksissä. Reagointikyky ajankohtaisiin tarpeisiin on nopeampaa pk- kuin suuryrityksissä.

Vaikka työn sisältö ja ympäristö ovat tärkeitä tekijöitä yrityksen houkuttelevuudessa,  markkinoinnilla ja yrityksen brändillä on myös väliä. Opiskelijoiden on oltava ensinnäkin tietoisia pk-yritysten tarjoamista työtehtävistä ja yrityskulttuurista. Lisäksi nämä on tuotava esille mahdollisimman kiinnostavalla tavalla. Kokemuksia.fi on oiva esimerkki onnistuneesta työnantajamielikuvan rakentamisesta opiskelijoiden keskuudessa. Yritys tekee aktiivista markkinointia digitaalisissa kanavissa ja on ollut läsnä opiskelijoiden arjessa esimerkiksi Jyväskylä Entrepreneurship Societyn tapahtumissa. Yritys on suosittu ja haluttu työnantaja kohderyhmässään.

Kasvavat yritykset tarvitsevat paljon osaavia työntekijöitä, minkä takia työnantajamielikuvasta huolehtiminen on tärkeää. Vuosien 2001–2015 välisenä aikana pk-sektorille muodostui nettomääräisesti 70 000 uutta työpaikkaa. Toistaiseksi viestiminen näistä mahdollisuuksista ei ole kuitenkaan onnistunut optimaalisella tavalla. Suomen Yrittäjien kevään Pk-yritysbarometrin mukaan yli puolet yrityksistä kokee osaavan ja yrityksen tarpeita vastaavan työvoiman saatavuuden rajoittavan jossakin määrin kasvuaan. Peräti 14 prosenttia yrityksistä pitää tätä merkittävänä kasvun esteenä. Samaan aikaan opiskelijat tuskailevat töiden löytämisen vaikeutta. Mitä tälle kohtaanto-ongelmalle voisi tehdä?


Monipuolinen yhteistyö vahvistaa pk-yritysten roolia opiskelijoiden työllistäjänä

Jatkossa olisi hyödyllistä monipuolistaa pk-yritysten ja opiskelijoiden tapoja olla vuorovaikutuksessa. Suomen Yrittäjien ja AMKtutka verkoston pk-yrityksille tekemän kyselytutkimuksen mukaan 94 prosenttia vastanneista ilmoitti tekevänsä ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyötä. Valtaosa yhteistyöstä koski kuitenkin vain opinnäytetyöhön liittyviä toimeksiantoja tai työharjoitteluita. Vastaavasti tekemämme katsaus Jyväskylän ainejärjestöjen yritysyhteistyöhön osoittaa yhteistyön koskevan pääsääntöisesti erilaisia alennuksia yrityksen palveluista. Poikkeuksena ovat suuret ainejärjestöt.

Yhteistyömuotojen laajentamiseksi tarvittaisiin aloitteita niin yrityksiltä, ainejärjestöiltä kuin korkeakouluilta. Ainejärjestöjen ja korkeakoulujen tulisi miettiä aktiivisesti erilaisia, myös ei-rahallisia yhteistyövaihtoehtoja ja opiskelijoiden kannattaisi lähestyä itse rohkeasti pk-yrityksiä. Vastaavasti yritysten kannattaisi miettiä suunnitelmallisemmin opiskelijoita omana kohderyhmänä. Kun tietoisuus suurten yritysten tai julkisten organisaatioiden ulkopuolisista vaihtoehdoista kasvaa, perinteisiin uraputkiin ei enää pyritä sujahtamaan ensimmäisenä.

Lopuksi haluamme kannustaa jokaista pk-yritystä lähestymään niin opiskelijoita, ainejärjestöjä ja korkeakouluja yhteistyömuotojen lisäämiseksi. Sama myös toisin päin. Vaihtoehtoja on lukemattomia, niihin on vain tartuttava rohkeasti!

 

--
Kirjoittajat Sakari Siilin ja Katarina Mustonen ovat mukana Spotlightin projektitiimissä. Spotlightin tarkoituksena on haastaa korkeakouluopiskelijoita ajattelemaan ja muodostamaan asioista omia näkemyksiä. Tämä konkretisoituu rohkeutena kulkea omaa polkuaan merkityksellisiä asioita tehden.Kommentointi