Blogi

Raha ravistelee yrityskaupassa

28.2.2017

Yrityskauppojen sujuvuutta edesautetaan myös parhaillaan käynnissä olevalla Kohti Yrityskauppaa -Kasvupolulla.

Viime vuosi oli upea, jos puhutaan yrityskaupoista.

Rahoitimme tuhatta yrityskauppaa yli 140 miljoonalla eurolla. Suomessa omistajaa vaihtaa vuosittain arviolta 2 000-3 000 yritystä, joten Finnvera on kaupoissa vahvasti mukana.

Raha on isossa roolissa jokaisessa omistajanvaihdoksessa.

Myyjällä on tietty odotusarvo oman yrityksensä arvosta. Usein mukana on tunnearvoa tai taseessa sellaista omaisuutta, joka ei varsinaisesti kuulu ydinliiketoimintaan.

Ostaja ei ole valmis maksamaan kummastakaan.

Ostajaa sen sijaan kiinnostaa, mikä on ostokohteen tuottoarvo tulevina vuosina ja millaisia epävarmuustekijöitä siihen liittyy. Sen lisäksi ostaja haluaa nähdä muun muassa erilaista dokumentaatiota, tutkia asiakkuuksia ja asiakasrekistereitä, pohtia henkilökunnan potentiaalia, tutustua mahdollisiin immateriaalioikeuksiin, koneisiin ja laitteisiin sekä arvioida mahdollisia lähitulevaisuuden investointitarpeita.

Näistä tekijöistä muodostuu yritykselle hinta.

Ideaalitilanteessa yritykset olisivat jatkuvasti niin sanotusti myyntikunnossa eli käytännössä läpinäkyvässä ja hyvässä kunnossa, jolloin osapuolilla olisi paremmat edellytykset päästä yhteisymmärrykseen kauppaan liittyvistä yksityiskohdista, esimerkiksi yrityksen arvosta. Käytäntö on usein toinen.

Kaikkien yrityskauppaa miettivien onkin syytä olla ajoissa rahoittajaan yhteydessä. Rahoittaja kertoo oman neutraalin näkemyksensä yrityksen arvosta suhteessa sen tuottoon ja substanssiin, miten kauppa on mahdollista rahoittaa ja minkälaisia vakuuksia rahoituksen saaminen vaatii.

Molemmilla osapuolilla pitää olla realistinen kuva kaupan onnistumisen edellytyksistä. Myyjälle yrityskauppa on usein ainutkertainen kokemus ja hän tarvitsee siihen ulkopuolista apua. Ostajalle on puolestaan tarjolla useita ratkaisuja kaupan rahoittamiseksi. Niitä on turha pohtia yksin.

Rahoituksen saamiseen eivät hyvät hankkeet kaadu. Kokonaisuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota ostettavan liiketoiminnan ja sen tulevaisuudennäkymien lisäksi esimerkiksi myös kauppahinnan tasoon, ostajaan ja hänen osaamiseensa, hankkeen rahoitusrakenteeseen, sopimuksiin ja tarkoituksenmukaiseen toteutustapaan. Myös neuvonantajina käytetyillä asiantuntijoilla on usein merkitystä.

Finnveran rooliin kuuluu olla mukana edistämässä yrityskauppojen toteutumista. On ollut hieno nähdä, kuinka paljon omistajanvaihdokset ovat edistäneet kasvun kulttuuria Suomessa. Finnveran tilastojen mukaan joka neljäs omistajaa vaihtava yritys muuttuu kasvuyritykseksi. Keskimäärin vahvaa kasvua hakee vain joka kymmenes yritys.

Me annamme kyllä vauhtia yrityskauppaan. Sitä ennen myyjän täytyy tehdä myyntipäätös ja ostajan pitää vauhtia yllä, kun kaupat on tehty.

 

Parhaillaan on käynnissä Kohti Yrityskauppaa -Kasvupolku, johon voivat hakea yrityksen myynnillä tai ostolla kasvua hakevat yritykset. Finnvera on yksi ohjelman kumppaneista.


Kirjoittaja

Janne Koivuniemi

Finnveran asiakkuuspäällikkö, joka on erikoistunut omistajanvaihdoksiin.


Kommentointi