Blogi

Rehellisyydestä ei sakoteta

16.5.2018

Omien kasvuhaasteiden avaaminen sparraustilanteessa ei ole este Kasvu Open kilpailussa menestymiselle. Päinvastoin – omien kehityskohteiden tunnistaminen on keskeistä menestyneille yrityksille. Onnistuneen kasvusuunnitelman toteutumisessa ratkaisevaa on yrityksen valmius tunnistaa liiketoiminnan haasteita ja kyky ratkaista niitä. Ratkaisukyky moninkertaistaa kasvun mahdollisuuksia.

Omien kasvun pullonkaulojen ja haasteiden esille tuominen ei myöskään ole este kilpailussa pärjäämiselle. Kasvu Openissa palkitaan kasvupotentiaalista eli katsotaan vahvasti eteenpäin. Paremminkin voisi sanoa niin, että kasvuhaasteiden ymmärtäminen osoittaa ymmärrystä kasvuloikan tekemisessä.

Satojen yrityssparrausten kokemuksella voin sanoa, ettei vaaleanpunaisten lasien läpi katsova yrittäjä tai kasvusuunnitelma ole uskottava. Kaikki yritykset ovat jossakin vaiheessa tilanteessa, etteivät tehdyt suunnitelmat enää toimi. Reaalimaailma tulee vastaa ennemmin tai myöhemmin.

Kasvu Openin sparraukseen valittavat yritykset saavat lukuisia näkökulmia omien kasvuhaasteiden ratkaisemiseen. Päätös siitä, mikä ratkaisu avaa olemassa olevat pullonkaulat on tehtävä yrityksessä. Mylläreiden tehtävä on avata ajattelua sekä tarjota oma osaaminen ja kontaktit yrityksen käyttöön.

 

Voittajan valintaan vaikuttavat yleiset kriteerit

• liikeidean skaalautuvuus ja sen kyky muuttaa markkinaa
• kansainvälistymispotentiaali
• tiimin uskottavuus – kokoonpano, tiedot, taidot ja asenne


Kirjoittaja

Seppo Sneck

Seppo Sneck on Kasvu Open mylläri, Largo Capital Oy:n toimitusjohtaja ja kokenut hallitustyöskentelyn ammattilainen.


Kommentointi