Blogi

Sampsa Laine: Kasvun ja rahoituksen lähteillä

10.6.2014

Sampsa Laine on Nordea Suomen vähittäispankin varatoimitusjohtaja

Kasvava yritys tarvitsee pääomia kasvun rahoittamiseksi. Kuitenkin kasvuun käytettävien pääomien niukkuus on erityisesti aloittavien yritysten ja nuorten kasvuyritysten haaste. Se korostuu, kun liiketoiminta alkaa kasvaa ja etupainotteiset rahan tarpeet alkavat realisoitua. Silloin alkaa tasapainoilu kasvun, kannattavuuden ja vakavaraisuuden kanssa. Yrittäjän on investoitava muun muassa tuotekehitykseen ja kalustoon sekä käytettävä rahaa henkilöstöön, myyntiin ja markkinointiin. Kasvaako kannattavuus samaa vauhtia kuin liikevaihto? Miten käy omavaraisuuden? Sitoutuuko tulos käyttöpääomaan vai saadaanko kassaan rahaa? Useassa tapauksessa kaikki edellä mainitut tekijät kiristyvät kasvuvaiheessa yhtä aikaa. Erityisesti silloin, kun tehdään suuria investointeja tai käyttöpääoma turpoaa liikevaihdon kasvun myötä.

Kasvun edellytys on rahoitus, joka on yrityksen/yrittäjien omaa tai muualta hankittua vierasta pääomaa. Usein sekä aloittavan että voimakkaasti kasvavan yrityksen oma rahoitus ei kuitenkaan riitä, joten on etsittävä myös muita rahoituslähteitä. Suomessa merkittävin vieraan pääoman lähde on yhä pankki. Toki myös Finnveran rooli on olennainen niin rahoittajana kuin riskinjakajana. TEKES puolestaan panostaa vahvasti PK-yritysten innovaatioiden rahoittamiseen kaikilla toimialoilla. Kasvuyritysten kansainvälistymiseksi on Team Finland lanseerannut uuden Let’s Grow –paketin, jota on voinut hakea toukokuun lopusta alkaen. Yksityiset pääomasijoittajat, bisnesenkelit, ovat olleet vahvasti esillä viimeisten vuosien aikana menossa olevan startup-keskustelun ympärillä. Kansainväliseen tunnettuuteen on noussut Slush, joka on teemaa tukeva kotimainen tapahtuma. Näillä eri rahoituslähteillä on tuettu monien yritysten menestystarinoita. Aivan tuoreimpana lähteenä on esiin noussut joukkorahoitus, jonka rooli on vielä absoluuttisesti vähäinen, mutta kasvaa tulevaisuudessa.

Rahoitusmarkkinat ovat muuttuneet vahvasti menneen viiden vuoden aikana. Sääntely ohjaa ja valitettavasti myös rajoittaa esimerkiksi pankkien perinteistä luottotoimintaa aiempaa voimakkaammin. Pankit ovat silti pysyneet tehokkaimpana ja keskeisimpänä vieraan pääoman lähteenä. Näin etenkin, jos huomioi pankkien keskeisen roolin joukkolainarahoituksen järjestäjänä. Tällöin sijoittajat ja lainaajat kohtaavat pankin avustuksella. Samoin oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankinnassa pankkien välityspalvelut ovat keskeisessä roolissa. Järjestelmä on ollut toimiva etenkin suurille yrityksille ja yhteisöille.

Silti markkinat ovat muuttumassa erityisesti kasvuyritysten näkökulmasta. Yhteisöllisyys ja internet-pohjaiset jakelukanavat mahdollistavat sekä oman että vieraan pääoman kanavoinnin kustannustehokkaasti yhä pienemmille toimijoille. Uudet joukkorahoitusmuodot ja sijoittajien kasvava kiinnostus niin startup- kuin kasvuyrityksiinkin on luonut kasvavaa, joskin vielä pienimuotoista aktiviteettia PK-sektorin vaihtoehtoiseksi rahoittamiseksi. Perinteisempi private equity -sijoittaminen on saanut rinnalle uusia muotoja, joissa yritys on voinut hankkia pääomaa hyvin joustavan prosessin kautta. Rahoituksen lähteiden monimuotoistuminen on kiistatta yritystoiminnan etu. Samalla myös piensijoittajien on mahdollista osallistua kiinnostavien yritysten toimintaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Ja olla mukana luomassa uutta yrittäjien Suomea.


Kirjoittaja

Sampsa Laine

Liiketoimintajohtaja, Pk-yritykset
Nordea Pankki Suomi Oyj

Aiheet

Yleinen

Avainsanat

kasvu, rahoitus


Kommentointi