Blogi

Tommi Rintala: Moniosaajan haasteet

14.5.2014

Useimmat pienyrittäjät ovat moniosaajia. Moniosaaja hallitsee, ja usein myös toimii, monen asian ympärillä. Yrittäjäksi lähtijällä on usein sisäsyntyinen tunne siitä, että kaikki asiat osataan itse.

Moniosaajan etuna on monesta osaamisalasta johtuva monipuolisuus. Mutta se voi kääntyä myös haasteeksi, koska useita asioita vahvasti hallitsevan on vaikea keskittyä vain muutamaan avainkohtaan. Moniosaaja lähtee helposti harhailemaan mielenkiintoisten asioiden perään.

Me Delektre Oy:ssä olemme sparraajien mukaan moniosaajia. Yksi meidän ongelmamme on ollut viestinnässä. Emme ole osanneet selkeästi moniosaajina kertoa, mikä on meidän avainosaamistamme. Vaikeaa se tietysti onkin, kun osaamiskenttä on laaja. Yrittäjänä henkisen kasvun mahdollisuus on silloin, kun voi valita mitkä asiat ovat niitä kaikkein tärkeimpiä ja mihin keskittyy.

Kasvu Openissa sparraajat ovat antaneet meille erinomaista rakentavaa kritiikkiä ja kyseenalaistaneet tekemisiämme. Toinen näkee vierestä asiat eri tavalla kuin itse. Jopa me olemme joutuneet myöntämään, että ihan kaikkea ei ehdi tekemään samanaikaisesti. Jostakin pitää luopua. Onneksi joitain asioita voi laittaa odottamaan parempaa hetkeä. Luonnollisesti valintojen tekeminen pelottaa. 

Tuotesuunnittelutoimiston viestin kiteyttäminen on haasteellista. Miten kerromme asiakkaalle selkeästi, miten meidän ydinosaamisemme hyödyttää häntä?

Asiakkaiden kanssa toimiminen voi olla niin mukavaa, että siitä jää hyvä mieli molemmille. Kuinka pitäisi mitata sitä, onko toimintamme ollut asiakkaiden mielestä onnistunutta. Yksi mittarihan voi olla se, maksavatko asiakkaat laskunsa ennen eräpäivää vai eräpäivän jälkeen. Meidän laskut maksetaan yleensä ennen eräpäivää.

Kun keskustelee onnistuneiden yrittäjien kanssa onnistumiseen johtaneista tekijöistä, voi useamman keskustelun tiivistää yhdistää yhdeksi ohjelauseeksi "yrittäjän pitää keskittyä tekemään sitä missä on hyvä". Lähdetään siis yhdessä tekemään sitä missä ollaan parhaita!

Tommi Rintala
Delektre Oy

Delektre Oy on yksi Vaasan Kasvupolun sparraukseen valituista yrityksistä. Vaasan Kasvupolku huipentuu 10.6. finaalitapahtumaan.

EDIT 11.3.2015: Kuva poistettu, uusi alusta ei tue pystykuvaa.


Aiheet

Yleinen

Avainsanat

osaaminen


Kommentointi