Blogi

Vaikuttavuudelle rakentuva liiketoiminta

27.6.2018

Pyrimme löytämään jotain, mitä emme ole aikaisemmin nähneet tai oivaltaneet. Etsimme koodia, kaavaa tai avainta, joka aukaisisi kasvun esteenä olevat lukot.

Kasvu Openin kiertotalouden kasvupolku johdatti meidät liiketoiminta-alalle, jonka syntyjuuret ovat saaneet alkunsa YK:n kestävän kehityksen tavoitteista. Intensiivinen päivä loi puitteet niin yrittäjille kuin sparraajille tiedon ja ymmärryksen syventämiseen.

Joukossa oli innovaatioita, jotka haastavat nykyiset globaalit järjestelmät. Kun tuote on tarpeeksi vallankumouksellisen, vaatii se yleensä toimiakseen järjestelmämuutoksen. Tiedämme, että järjestelmiä pyritään pitämään yllä kaikin mahdollisin keinoin, eivätkä ne pidä muutoksista. Vain harvat haastajista onnistuvat purkamaan kuplan, mutta onnistuessaan syntyykin aitoa kulttuurin muutosta.

Kiertotalouden innovaatiot saavat käyttövoimansa intohimosta ratkaista havaittu ongelma tai epäkohta ja tehdä maailmasta terveempi, turvallisempi, kestävämpi, oikeudenmukaisempi ja miellyttävämpi paikka. Pehmoilua? Ei todellakaan vaan yksi nopeimmin kasvavista globaaleista toimialoista.

Uusimman Annual Impact Investor Survey:n (2018) mukaan toimialalle sijoitetut varat ovat viimevuodesta kaksinkertaistuneet noin 228 miljardiin Yhdysvaltain dollariin. Vaikuttavuusinvestointien kasvu kertoo meille, että yritykset ovat maailmanlaajuisesti ottaneet vaikuttavuuden yrityksen strategiseksi valinnaksi.
 

“Entä jos lähtisimmekin ideasta vaikuttavuuteen emmekä ideasta liiketoimintaan?”


Minusta on kiehtovaa tutkia liiketoiminnan kehittämistä vaikuttavuuden näkökulmasta. Kehittämistä tehdessä kannattava liiketoiminta on väline päämäärän saavuttamiseksi, ei itse päämäärä. Entä jos lähtisimmekin ideasta vaikuttavuuteen emmekä ideasta liiketoimintaan? Millä tavoin ajattelumme liiketoiminnan kehittämisestä, strategisista valinnoista ja tiimin koostumuksesta muuttuisivat?

Tätä pohdin Project Impactissä päivittäin. Mielestäni vallankumouksellista tässä näkökulmasssa on se, että päämäärän fokus menee liiketoiminnan menestymisen tuolle puolen. Siinä katse suuntaa yli toimialan, liikeidean ja monesti yli oman eliniän. Liiketoiminnallista ekosysteemiä ja strategiaa luodessa kysytään, kuinka se edistää vastuullisuutta ympäristöstä sekä sosiaalisissa ja taloudellisissa asioissa.

Toki vaikuttavuuden mittaaminen on haasteellista. Voimme kuitenkin tuoda näkyväksi niin positiiviset kuin negatiivisetkin vaikutukset. Voimme tiimin kesken priorisoida halutut vaikutukset. Edistävätkö jotkut vahvasti jonkin asian kehitystä vai onko suhteemme vaikutukseen suojeleva? Vai onko asenteemme pelkästään arvostava?
 

“Kasvuyrittäjä on tehnyt valinnan muuttaa maailmaa ja muuttaa samalla itseään.”
 

Vaikuttavuusskenaarioiden integroiminen kehittämiseen laajentaa ajattelu, toimintakenttää ja sidosryhmien huomioimista entisestään. Mielestäni silloin olemme kykenevämpiä myös tarvittaessa muuttamaan strategiaamme joustavasti. Juuri tämä taito on kasvuyrityksille ehkä se tärkein. Esimerkiksi Paypalin kohdalla vasta kuudes strategian muutos johti voittokulkuun.

Samoin kuin järjestelmät pyrkivät ylläpitämään rakennettaan, myös yrittäjän oma pää pyrkii ylläpitämään totuttuja ajattelumalleja. Kasvuyrittäjä on tehnyt valinnan muuttaa maailmaa ja muuttaa samalla itseään. Muutos on sarja totutusta poikkeavalla tavalla tehtyjä asioita. Se on pitkäjänteistä, tietoista kasvua muuttaa totuttuja käytösmalleja ja arjen valintoja.

Päivän jälkeen yrittäjän kotimatka koitti ja uskon, että kuuluminen Kasvu Open yhteisöön varustaa minut positiivisella haastamisella ja kannustuksella taisteluun tätä mielen muutosvastarintaa vastaan.


Kirjoittaja

Nina Maarit Partanen

Project Impact Oy

Olen iloinen saadessani olla kolmannen kerran myllärinä Kasvu Openissa toimialalla, jolla olen itse toiminut vuodesta 2002 ja jolle sydämeni sykkii joka päivä.


Kommentointi

Karnevaali Ohjelma

Ohjelma tarkentuu. Pidätämme oikeudet muutoksiin.