Board

Pitkän linjan kasvun kantajat

Kasvu Open -prosessin tukena ja toteutuksen valvojana on pääyhteistyökumppaneista koostuva Kasvu Open Board.Kasvu Open Board

Arvovaltainen Kasvu Open Board toimii Kasvu Open 2017 toteutuksen ohjausryhmänä. Kasvu Open Board valvoo toteutuksen laatua, tukee toimintaa ja toteutusta, valitsee Kasvu Open tuomariston sekä vahvistaa tuomariston voittajavalinnat.