Kasvu Invitation 2018

Sparrausta kasvuyritysten suurimpiin osaamistarpeisiin myynnin ja markkinoinnin, kansainvälistymisen ja rahoituksen, HR:n ja johtamisen sekä talousjohtamisen näkökulmista.

Ilmoittaudu mukaan

Kasvu Invitation -ohjelma Karnevaalissa

Vuorossa ovat yritysten ja kumppaneiden väliset one-to-one asiantuntijatapaamiset

Kasvu Invitation -ohjelmien toinen osa Kasvu Open Karnevaalin yhteydessä 24.10. Jyväskylän Paviljongissa. Työpaja kokoaa yhteen kaikkien neljän ohjelman kumppanit ja yritykset. Työpajan osallistujana pääsetkin kasvattamaan osaamistasi ja verkostoasi myynnistä ja markkinoinnista, kansainvälistymisestä ja rahoituksesta, hr:stä ja johtamisesta sekä talousjohtamisesta.

Työpaja pitää sisällään kiinnostavia puheenvuoroja, kahdenkeskisiä tapaamisia juuri sinua kiinnostavien asiantuntijoiden kanssa sekä vapaata verkostoitumista. Kasvu Invitation -ohjelman toinen työpaja järjestetään keskiviikkona 24.10. klo 17:30-19:30.


Mikä on Kasvu Invitation?

Kasvu Invitation tarjoaa mahdollisuuden kasvusuunnitelman hiomiseen yhden kehittämiskohteen kautta. Se on tarkoitettu jatkoksi kaikille Kasvupolun sparrauksessa mukana olleille yrityksille. Kukin yritys osallistuu yhteen, parhaiten haastettaan vastaavaan työpajaan, teemoina esimerkiksi myynti ja markkinointi, HR ja johtaminen, kansainvälistyminen jne. Nimensä mukaisesti Kasvu Invitation-ohjelmiin kutsutaan yrityksiä mukaan kehittämään liiketoimintaansa. Kasvu Invitation -työpajaan voivat siis osallistua kaikki sparrauksiin valitut yritykset, mutta erityisesti siitä hyötyvät ne, joita ei valita Kasvupoluilta valtakunnalliseen finaaliin sadan parhaan yrityksen joukkoon. Työpajapäivän lisäksi kaikille Kasvu Invitation -ohjelmassa mukana olleille yrityksille järjestetään Kasvu Open Karnevaalin yhteydessä henkilökohtaisia tapaamisia teemakohtaisten asiantuntijoiden kanssa.

Näin Kasvu Invitation -ohjelma etenee

Kaikissa Kasvu Invitation –ohjelmissa pidetään yhteinen työpajapäivä pääkaupunkiseudulla tiistaina 11.9.2018 klo 9.00–16.00. Jokaisen teeman työpajassa työskentelee enintään 50 yritystä pienryhmissä.

Kasvu Invitation -ohjelmien toinen osa Kasvu Open Karnevaalin yhteydessä 24.10. Jyväskylän Paviljongissa. Työpaja kokoaa yhteen kaikkien neljän ohjelman kumppanit ja yritykset. Työpajan osallistujana pääsetkin kasvattamaan osaamistasi ja verkostoasi myynnistä ja markkinoinnista, kansainvälistymisestä ja rahoituksesta, hr:stä ja johtamisesta sekä talousjohtamisesta. Työpaja pitää sisällään kiinnostavia puheenvuoroja, kahdenkeskisiä tapaamisia juuri sinua kiinnostavien asiantuntijoiden kanssa sekä vapaata verkostoitumista. Työpaja järjestetään keskiviikkona 24.10. klo 17:30-19:30.

Näin valmistaudut työpajoihin

 1. Laita päivä/päivät kalenteriin
  Kasvu Invitation työpaja järjestetään keskiviikkona 24.10. klo 17:30-19:30, mutta toivottavasti pääset nauttimaan koko Kasvu Open Karnevaalin annista.

 2. Ilmoittaudu Karnevaaliin
  Mikäli et muistanut tehdä ilmoittautumista Kasvu Invitation -ilmoittautumisen yhteydessä, pääset tekemään sen: kasvuopen.fi/karnevaali. Huom.! Mikäli et pääse osallistumaan Kasvu Open Karnevaalissa järjestettävään Kasvu Invitation-työpajaan, ilmoitathan siitä meille.

 3. Buukkaa Brellassa tapaamiset sinua kiinnostavien asiantuntijoiden kanssa
  Työpajan ajalle voit sopia itsellesi maksimissaan kuusi kappaletta 15 minuutin kahdenkeskisiä tapaamisia asiantuntijoiden kanssa.

Kasvu Invitation -ohjelmien teemat


Myynti ja markkinointi

Myynnillä ja markkinoinnilla strategista kasvua! Työpajassa syvennytään ohjelman kumppaneiden Keskisuomalaisen ja Kamuan johdolla esimerkiksi seuraaviin asioihin: yrityksen myynti- ja markkinointistrategian tai ydinviestin kirkastamiseen, asiakaskeskeisen yrityskulttuurin rakentamiseen, digitaalisten kanavien hyödyntämiseen, myynnin johtamiseen, asiakastiedon hallintaan tai vaikkapa henkilökohtaisiin myyntitaitoihin.

Mukaan mahtuu 50 kasvuhakuista yritystä, joten varmista paikkasi ja ilmoittaudu mukaan! Kasvu Open -vuoden huipentavassa Karnevaali -tapahtumassa 24.–25.10. Jyväskylässä, on vuorossa Kasvu Invitation -ohjelmien asiantuntijakumppaneiden ja osallistuvien yritysten one-on-one tapaamiset, joissa tärkeimpiä ratkaisuja syvennetään entisestään. 

 

Kansainvälistyminen ja rahoitus

Yli 80 % Kasvu Openin sparrauksessa mukana olleista yrityksistä tavoittelee kansainvälistä kasvua.

 • Mitä globaali bisnes vaatii ja mihin kannattaa varautua?
 • Miten kansainvälistä kasvua tehdään ja miten sitä johdetaan?
 • Mitä rahoituksen näkökulmasta kannattaa ottaa huomioon?  

Kansainvälistyminen asettaa bisnekselle uusia vaatimuksia, jolloin tarvitaan uudenlaista osaamista. Ja kasvu ylipäänsä, suuntautui se sitten ulkomaille tai rajojen sisälle, vaatii usein rahoitusta. Kansainvälistymisen ja rahoituksen Kasvu Invitation -työpajapäivässä keskitytään kansainvälistymisen ja rahoituksen teemoihin vanhvan kumppanijoukon avulla.

Kumppaneina ovat vuoden 2018 Kansainvälistymisen ja rahoituksen Kasvu Invitation -ohjelmassa toimivat Berggren, DHL Express, Export Maker, Midventum sekä Vauraus Suomi.


Talousjohtaminen

Talousjohtamisen Kasvu Invitation -työpajapäivässä keskitytään talousjohtamiseen liittyviin haasteisiin ja kehitetään aihealueen osaamista. Talousjohtamisella strategista kasvua! Mm. näihin asioihin syvennytään ohjelman kumppanin Azetsin johdolla: 

 • Yrityksen johtaminen talouden tunnuslukujen avulla
 • Taloustiedon hyödyntäminen johtamisen ja päätöksenteon tukena
 • Strategisen suunnan määrittäminen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Tasaisen ja suunnitelmallisen tuloskehitys
 • Erilaisten toimenpiteiden vaikutukset yrityksen talouteen ja liiketoiminnan kehittämiseen näiden perusteella
 • Budjetointi
 • Liiketoiminnan riskikohtien tunnistamiseen
 • Yritykselle sopivimpien prosessien, ratkaisujen, ohjelmistojen ja palveluiden tunnistamiseen
 • Erilaisiin tilanteisiin sopivien kehitystoimenpiteiden löytäminen, yrityskaupat ja arvonmääritys

Talousjohtamisen työpajapäivään voi osallistua enintään 50 kasvuhakuista yritystä, joten varmistathan paikkasi ilmoittautumalla mukaan! Kasvu Open -vuoden huipentavassa Karnevaali -tapahtumassa 24.–25.10. Jyväskylässä on vuorossa Kasvu Invitation -ohjelmien asiantuntijakumppaneiden ja osallistuvien yritysten one-on-one tapaamiset, joissa tärkeimpiä ratkaisuja syvennetään entisestään. 


HR ja johtaminen

Kasvu vaatii usein uutta osaamista ja vahvistusta tiimiin. Tässä työpajassa keskitytään keskisimpiin kysymyksiin tiimin raketamisessa, osaamisen tunnistamisessa ja henkilöstöjohtamisessa.

 • Mistä yritykselle löytyy parhaat tekijät?
 • Miten yrityksen tulosta ja kilpailutekijöitä voi kasvattaa hyvällä HR:llä?

HR ja johtaminen -työpajapäivä tarjoaa mahdollisuuden kasvusuunnitelman hiomiseen yhden kehittämiskohteen kautta. Kasvu asettaa bisnekselle uusia vaatimuksia, jolloin tarvitaan uudenlaista osaamista. Päivän työpajoissa aiheina mm. HR yrityksen strategisena menestys- ja kilpailutekijänä, rekrytoinnissa onnistuminen sekä työntekijäkokemuksen muotoilu, synnyttäminen ja johtaminen.

Kasvu Open Karnevaali 2019

Tervetuloa Suomen positiivisimpaan kasvuyritystapahtumaan Jyväskylään 23.—24.10.2019

Lue lisää ja tule mukaan