Kasvu Invitation 2018

Sparrausta kasvuyritysten suurimpiin osaamistarpeisiin myynnin ja markkinoinnin, kansainvälistymisen ja rahoituksen, HR:n ja johtamisen sekä talousjohtamisen näkökulmista.

Ilmoittaudu mukaan

Syvälle kasvun kehittämiskohteisiin

Kasvu Invitation -ohjelmassa yritykset pääsevät keskittymään yhteen kasvun kehittämiskohteeseen. 

Työpajatyöskentelyn ja henkilökohtaisten tapaamisten yhdistelmänä toteutettavat Kasvu Invitation -ohjelmat käynnistyvät Kasvupolkujen sparrauksen jälkeen.

Työpajat järjestetään 11.9. pääkaupunkiseudulla. Teemoina ovat kansainvälistyminen ja rahotus, HR ja johtaminen, myynti ja markkinointi sekä talousjohtaminen. 

Lue viime vuoden kokemuksista

Syksyllä 2017 toteutimme ensimmäiset Kasvu Invitation -ohjelmat. Lue lisää tuloksista ja kokemuksista Talousjohtamisen ja Kasvun Rahoitusvalmiudet Kasvu Invitation -ohjelmissa. 

Mikä on Kasvu Invitation?

Kasvu Invitation tarjoaa mahdollisuuden kasvusuunnitelman hiomiseen yhden kehittämiskohteen kautta. Se on tarkoitettu jatkoksi kaikille Kasvupolun sparrauksessa mukana olleille yrityksille. Kukin yritys osallistuu yhteen, parhaiten haastettaan vastaavaan työpajaan, joiden teemoina ovat mm. myynti ja markkinointi, HR ja johtaminen, kansainvälistyminen ja rahoitus sekä talousjohtaminen. Nimensä mukaisesti niihin kutsutaan yrityksiä mukaan kehittämään liiketoimintaansa.

”Työpajassa ehdottomasti parasta oli toisten yritysten kanssa käydyt keskustelut ja niistä saadut näkökulmat. Mukana oli hyvin erilaisia yrityksiä, eri toimialoilta ja eri kasvuvaiheesta. Muiden kokemukset avasivat omia silmiä ja toi laajemman näkökulman omaankin rahoitussuunnitteluun. Työpajan asiantuntijat osasivat tuoda esille laajasti erilaisia rahoitusvaihtoehtoja. Suosittelen osallistumista lämpimästi.”

JOHANNA HOLKKO
toimitusjohtaja, Kirjakaari Oy
Kasvu Invitation Kasvun Rahoitusvalmiudet 2017

Kasvu Invitation -työpajaan voivat siis osallistua kaikki sparrauksiin valitut yritykset, mutta erityisesti siitä hyötyvät ne, joita ei valita Kasvupoluilta valtakunnalliseen finaaliin sadan parhaan yrityksen joukkoon.

Työpajapäivän lisäksi kaikille Kasvu Invitation -ohjelmassa mukana olleille yrityksille järjestetään Kasvu Open Karnevaalin yhteydessä henkilökohtaisia tapaamisia teemakohtaisten asiantuntijoiden kanssa.

Kasvu Invitation -ohjelmien teemat

Myynnin ja markkinointi 
Myynnillä ja markkinoinnilla strategista kasvua! Työpajassa syvennytään ohjelman kumppaneiden Keskisuomalaisen ja Kamuan johdolla yrityksen muun muassa myynti- ja markkinointistrategian tai ydinviestin kirkastamiseen, asiakaskeskeisen yrityskulttuurin rakentamiseen, digitaalisten kanavien hyödyntämiseen, myynnin johtamiseen, asiakastiedon hallintaan tai vaikkapa henkilökohtaisiin myyntitaitoihin. Mukaan voi osallistua 50 kasvuhakuista yritystä, joten varmistathan paikkasi ja ilmoittaudu mukaan! Kasvu Open vuoden huipentavassa Karnevaali -tapahtumassa 24.–25.10. Jyväskylässä on vuorossa Kasvu Invitation -ohjelmien asiantuntijakumppaneiden ja osallistuvien yritysten one-to-one tapaamiset, joissa tärkeimpiä ratkaisuja syvennetään entisestään. 

Ilmoittaudu Myynnin ja markkinoinnin Kasvu Invitation -ohjelmaan! 

Kansainvälistyminen ja rahoitus

Yli 80 % Kasvu Openin sparrauksessa mukana olleista yrityksistä tavoittelee kansainvälistä kasvua.

 • Mitä globaali bisnes vaatii ja mihin kannattaa varautua?
 • Miten kansainvälistä kasvua tehdään ja miten sitä johdetaan?
 • Mitä rahoituksen näkökulmasta kannattaa ottaa huomioon?  

Kansainvälistyminen asettaa bisnekselle uusia vaatimuksia ja tarvitaan uudenlaista osaamista. Kasvu ylipäänsä, suuntautui se sitten ulkomaille tai rajojen sisälle, vaatii usein rahoitusta. Kansainvälistymisen ja rahoituksen Kasvu Invitation -työpajapäivässä keskitytään kansainvälistymisen ja rahoituksen teemoihin vanhvan kumppanijoukon avulla. Kumppaneina vuoden 2018 Kansainvälistymisen ja rahoituksen Kasvu Invitation -ohjelmassa toimivat Berggren, DHL Express, Export Maker, Midventum sekä Vauraus Suomi.

Ilmoittaudu Kansainvälistymisen ja rahoituksen Kasvu Invitation ohjelmaan!

Talousjohtaminen
Talousjohtamisen Kasvu Invitation -työpajapäivässä keskitytään talousjohtamiseen liittyviin haasteisiin sekä kehitetään ja vahvistetaan aihealueen osaamista. Talousjohtamisella strategista kasvua! Tähän syvennytään ohjelman kumppanin Azetsin johdolla: 

 • Yrityksen johtaminen talouden tunnuslukujen avulla
 • Taloustiedon hyödyntäminen johtamisen ja päätöksenteon tukena
 • Strategisen suunnan määrittäminen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Tasaisen ja suunnitelmallisen tuloskehitys
 • Erilaisten toimenpiteiden vaikutukset yrityksen talouteen ja liiketoiminnan kehittämiseen näiden perusteella
 • Budjetointi
 • Liiketoiminnan riskikohtien tunnistamiseen
 • Yritykselle sopivimpien prosessien, ratkaisujen, ohjelmistojen ja palveluiden tunnistamiseen
 • Erilaisiin tilanteisiin sopivien kehitystoimenpiteiden löytämiseen sekä yrityskauppoihin ja arvonmääritykseen.

Talousjohtamisen työpajapäivään voi osallistua enintään 50 kasvuhakuista yritystä, joten varmistathan paikkasi ja ilmoittaudu mukaan! Kasvu Open vuoden huipentavassa Karnevaali -tapahtumassa 24.–25.10. Jyväskylässä on vuorossa Kasvu Invitation -ohjelmien asiantuntijakumppaneiden ja osallistuvien yritysten one-to-one tapaamiset, joissa tärkeimpiä ratkaisuja syvennetään entisestään. 

Ilmoittaudu Talousjohtamisen Kasvu Invitation -ohjelmaan! 

HR ja johtaminen

Kasvu vaatii usein uutta osaamista ja vahvistusta tiimiin.

 • Mistä yritykselle löytyy parhaat tekijät?
 • Miten yrityksen tulosta ja kilpailutekijöitä voi kasvattaa hyvällä HR:llä. 

HR ja johtaminen -työpajapäivä tarjoaa mahdollisuuden kasvusuunnitelman hiomiseen yhden kehittämiskohteen kautta. Kasvu asettaa bisnekselle uusia vaatimuksia ja tarvitaa uudenlaista osaamista. Päivän työpajoissa aiheina mm. HR yrityksen strategisena menestys- ja kilpailutekijänä, rekrytoinnissa onnistuminen sekä työntekijäkokemuksen muotoilu, synnyttäminen ja johtaminen.

Ilmoittaudu HR ja johtaminen Kasvu Invitation -ohjelmaan!

Näin Kasvu Invitation -ohjelma etenee

Kaikissa Kasvu Invitation –ohjelmissa pidetään yhteinen työpajapäivä pääkaupunkiseudulla tiistaina 11.9.2018 klo 9.30 - 16.00. Jokaisen teeman työpajassa työskentelee enintään 50 yritystä pienryhmissä. Kasvu Open vuoden huipentavassa Kasvu Open Karnevaali -tapahtumassa 24.-25.10. Jyväskylässä on vuorossa Kasvu Invitation -ohjelmien asiantuntijakumppaneiden ja osallistuvien yritysten one-to-one tapaamiset, joissa tärkeimpiä ratkaisuja syvennetään entisestään.

Kasvu Open Karnevaali 2018

Olemalla mukana Kasvu Open Karnevaalissa varmistat oman paikkasi koko Suomen kasvuyritysverkoston kohtaamisessa.

Ohjelmaan tulee vielä tarkennuksia.

Lue lisää ja tule mukaan