Kasvun Osaajat 2018

Kasvuyritysten ja osaajien kohtaamisia

Osaaminen ja sen kehittäminen yrityksen kilpailutekijänä

Yksi suurimmista pk-yritysten haasteista on puute osaajista. Osaamisen kehittäminen vaatii huomattavia panostuksia ja kilpailu huippuosaajista on kovaa. Samaan aikaan pienet ja keskisuuret yritykset luovat 85 % uusista työpaikoista ja työntekemisen eri muodot lisääntyvät.

Näistä lähtökohdista syntyy Kasvun osaajat -ohjelma. Sen tarkoituksena on tuoda yritys ja osaaja samaan huoneeseen, konkreettisesti. Osaajien ja yritysten rooleja ei ole lyöty lukkoon, vaan ne lähtevät kummankin osapuolen tarpeista, osaamisesta ja tavoitteista. 

Yrityksen kannalta kysymys on siitä kuinka kiireinen kasvuyritys ehtii etsiä potentiaalisia osaajia tai tutustua heihin ilman välitöntä painetta pitkistä yhteistyökuvioista tai palkkaamisesta? Osaajan kannalta taas kyse on siitä, kuinka luoda perustavanlaatuisia verkostoja ja kehittää osaamistaan, josta saa uralla eteenpäin auttavia näyttöjä.

Lue viime vuosien Kasvun Osaajista

 1. Kasvun Osaajat tiedotteet löydät täältä.
 2. Kasvun Osaajiin liityvät blogitekstit löydät täältä.

Haku Kasvun Osaajaksi on nyt auki

Haluatko olla auttamassa kasvuyrityksiä omalla osaamisellasi ja samalla kehittää itseäsi? Hae mukaan Kasvun Osaajaksi luomalla PIIK-profiili osaajana tästä

Lisätietoja: Reetta Tehomaa, p.040 845 1589, reetta.tehomaa@roihu.com


Mikä on Kasvun Osaajat?

Kasvun Osaajat on vuonna 2016 Kasvu Openin ja Sitran yhdessä kehittämä prosessi, jolla halutaan tukea ja vauhdittaa kasvuyritysten ja osaajien kohtaamista.

Viimeisen kahden vuoden aikana olemme haastaneet mukaan yhteensä yli 600 Kasvun Osaajaa miettimään omaa työtulevaisuutta ja tarjonneet 180 yritykselle mahdollisuuden tutustua osaajiin kevyen yhteistyön kautta. Näistä yritysten ja osaajien kohtaamisista on syntynyt monenlaista yhteistyötä kuten yhteisiä projekteja, hallituspaikkoja, neuvonantajasuhteita sekä jopa muutamia työsuhteita.


Kasvun Osaajat prosessi vuonna 2018

Vuonna 2018 osaaminen ja sen kehittäminen nousevat yhdeksi Kasvu Openin kärkiteemoista, joka näkyy sekä kaikkien Kasvupolkujen tuomaristojen että valtakunnallisen tuomariston kriteeristöissä. Tästä johtuen Kasvun Osaajat -prosessi laajennetaan myös koskettamaan kaikkia Kasvu Open -sparraukseen valittuja yrityksiä.

Kaikille Kasvu Open Kasvupoluille mukaan valituille yrityksille tarjotaan mahdollisuus tutkia omaa osaamistarvettaan ja verkostoitua Kasvun Osaajien kanssa PIIK-alustalla. Edellisten vuosien tavoin tarjoamme 100 Kasvu Open finalistille mahdollisuuden kutsua mukaan hakeneiden osaajien joukosta Kasvun Osaajan työparikseen syksyn valtakunnallisiin Kiitoratapäiviin. Se jatkuuko yhteistyö yritysten ja osaajien välillä näiden erilaisten kohtaamisten jälkeen riippuu yrityksistä ja osaajista itsestään.

Vuonna 2018 Kasvun Osaajia on mukana toteuttamassa Suomen Ekonomit, Tekniikan Akateemiset, PIIK sekä ManpowerGroup
 

 
 

Mitä kasvuyritys voi saada Kasvun Osaajalta?

 • Uusia ajatuksia ja ideoita
 • Konkreettista apua liiketoiminnan ja kasvusuunnitelman kehittämiseen
 • Uusia verkostoja
 • Yhteistyökuvioita
 • Uuden hallitusjäsenen tai neuvonantajan
 • Uuden työntekijän

Mitä Kasvun Osaajana toimiminen voi tuoda osaajalle?

 • Uuden oppimista ja oman osaamisen kehittämistä
 • Uusia verkostoja
 • Erilaisia yhteistyömahdollisuuksia
 • Hallitus- tai neuvonantajapaikan
 • Työpaikan

 

Miksi olemme mukana tekemässä tätä?

Suomen Ekonomit
"Kasvuyritykset etsivät kasvua monilla eri tavoin, myös osaamis- ja sosiaalista pääomaansa vahvistamalla. Suomen Ekonomit on mukana mahdollistamassa Kasvun Osaajia, kasvuyritysten laajasti tarvitseman osaamisen kanavoitumisen tapaa, suomalaisten pk-yritysten kasvun varmistamiseksi.  Kauppatieteilijöiden laaja-alainen liiketoimintaosaaminen, mutta myös tarkemmin määriteltyinä osaamistarpeina strateginen johtaminen, kansainvälistyminen, rahoituksen osaaminen, digimarkkinointi tai kokonaisvaltainen asiakasymmärrys ovat yritysten kasvua mahdollistavia osaamistekijöitä."

ManpowerGroup
"Kasvun Osaajat tarjoaa osaamisen tunnistamiselle erinomaisen foorumin, joka synnyttää uusia toimintamalleja, työtilaisuuksia ja kasvumahdollisuuksia – niin yksilöille kuin yrityksillekin. ManpowerGroup näkee kiristyvän kilpailun osaamisesta sekä pahenevan osaajapulan päivittäisessä työssään.  Nopea teknologinen muutos on johtanut jatkuvaan murrokseen, jossa osaamisen elinkaari on oleellisesti lyhentynyt. Siksi kyvystä ja halusta oppia koko ajan uutta on tullut työmarkkinoiden kovaa valuuttaa. Ammatillinen menestyminen riippuu entistä enemmän yksilön kyvystä sopeutua muutoksiin sekä hänen halustaan vastata oman osaamisensa markkina-arvosta. Tämä kehittyy parhaiten yhdistämällä substanssiosaaminen ja inhimilliset ominaisuudet, kuten empaattisuus, suhteiden rakentaminen ja verkostoituminen, kognitiiviset kyvyt, uteliaisuus ja oppimishalu."

PIIK
"Tulevaisuuden menestyjiä ovat ne yritykset, jotka kehittyvät nopeammin kuin markkinat ympärillä. Tämä onnistuu huikean idean avulla ja rakentamalla voittajatiimejä. Ihmiset ratkaisevat menestyksen. PIIK on vauhdittamassa yritysten kasvua tarjoamalla reaaliaikaisen pääsyn  osaajien verkostoon ja ehdottamalla kasvuyrityksille sopivia osaaja kirittämään kasvuhaasteissa. Tavoitteemme on, että mahdollisimman moni yritys ja osaaja löytävät toisensa Kasvun Osaajat -ohjelmasta ja ryhtyvät yhdessä kehittämään tulevaisuuden menestysreseptejä."

 

Mikä on PIIK palvelu?

PIIK on palvelu, jossa osaajat ja työnantajat voivat anonyymisti ja reaaliaikaisesti kohdata toisensa. Palvelu yhdistää kummankin profiilin perusteella osaamisen, persoonan ja tarpeet, sekä mätsää parhaiten molemmille sopivat ehdokkaat. Vuonna 2018 Kasvu Open yritykset ja Kasvun Osaajat pääsevät tutustumaan toisiinsa ja etsimään itselleen parasta paria PIIK-palvelusta. Lisätietoja PIIK palvelusta: Satu Eerola (satu.eerola@piik.it / p. 040 5616314)

 

Lisätietoja Kasvun Osaajat -ohjelmasta?

Reetta Tehomaa, p.040 845 1589, reetta.tehomaa@roihu.com
Nina Rautiainen, p. 044 044 1111, nina.rautiainen@roihu.com

Kasvu Open Karnevaali 2019

Tervetuloa Suomen positiivisimpaan kasvuyritystapahtumaan Jyväskylään 23.—24.10.2019

Lue lisää ja tule mukaan