UKK

Usein kysytyt kysymykset Kasvu Openista.

Sinä kysyt, me vastaamme.

Suomen suurin pk-yritysten kasvun tukemisen sparrausohjelma Kasvu Open auttaa maksutta kasvuhaluisia yrityksiä niiden kasvusuunnitelman pohjalta. Miten tämä kaikki on mahdollista? Miten pääsen mukaan?


Mikä Kasvu Open on?

Suomen suurin pk-yritysten kasvun tukemisen sparrausohjelma, joka auttaa maksutta kasvuhaluisia yrityksiä niiden kasvusuunnitelman pohjalta eri puolilla Suomea. Kasvu Open on yhdistelmä sparrausta ja kilpailua, sillä prosessin aikana kasvunäkymiltään lupaavimmat yritykset etenevät valtakunnalliseen sparraukseen ja lopulta finaaliin saakka. Kasvuohjelmia eli Kasvupolkuja järjestetään aluekohtaisesti koko Suomessa Lapista pääkaupunkiseudulle ja toimialoittain siten, että tietyn toimialan yritykset voivat hakea mukaan koko maasta. Eri Kasvupoluilla on aina 2-3 sparraustilaisuutta eli Kiitorataa. Yritykset kisaavat paitsi itseään, myös toisiaan vastaan, sillä valtakunnalliseen sparraukseen päässeiden yritysten joukosta valitaan parhaimmat kahdessa sarjassa (jo toimivien yritysten start again -sarja ja startupit). Tarkemmin Kasvun Kiitorata -sparrausmetodin synnystä.

Mihin Kasvu Open pyrkii?

Auttamaan suomalaisia kasvunnälkäisiä pk-yrityksiä Suomessa kasvamaan ja kansainvälistymään yrityksen koosta tai iästä riippumatta. Levittämään yritysten palautteen perusteella* hyvin toimivaksi havaittua sparrausprosessia eri puolille Suomea. Lisäämään yritysten kasvua ja siten kykyä luoda työpaikkoja ja yleistä hyvinvointia Suomessa.

*95 prosenttia osallistuneista yrityksistä suosittelee Kasvu Openia yrityksille tehdyn kyselyn mukaan.

Millä perusteella yritys pääsee mukaan Kasvupolulle ja menestyy sillä?

Yrityksen kasvusuunnitelma ratkaisee. Tärkeimpiä painotettavia asioita ovat kasvun nälkä, kasvupotentiaali (markkinatilanne, kansainvälistymismahdollisuudet, tiimi) skaalautuvuus, uskottavuus, ajankohtaisuus, disruptiivisuus eli yrityksen kyky vaikuttaa markkinaansa ja omintakeisuus.

MIten prosessi käytännössä etenee?

Yritys valitsee yhden tai useamman Kasvupolun, johon haluaa hakea. Hakemus täytetään nettisivuillamme. Hakemuslomakkeessa on apukysymyksiä, joihin vastaamalla pääsee jo pitkälle. Vastaukset avoimiin kysymyksiin kannattaa kirjoittaa myös tekstitiedostoon, jotta ne pysyvät tallessa.

Tuomaristo käy hakuajan päättymisen jälkeen hakemukset läpi. Kaikille hakeneille ilmoitetaan, tuliko valituksi. Jos valituksi tulee, osallistuu yritys pääsääntöisesti kahteen sparrauspäivään (Kiitorataan) ja Kasvupolun päätöstilaisuuteen (semifinaaliin). Ne järjestetään alueellisilla Kasvupoluilla tyypillisesti alueen suurimmissa kaupungeissa. Sparrauspäivä alkaa yritysten ja sparraajien eli mylläreiden lyhyillä esittäytymisillä ja yhteisellä läpikäynnillä siitä, miten päivä etenee. Yritykset pitävät esittäytyessään ns. hissipuheen eli muutaman minuutin pituisen pitchin, jossa oma liikeidea "myydään" muille, eli kerrotaan kiinnostavasti ja ytimekkäästi, mistä omassa toiminnassa on kyse. Yritykset saavat tarkempia ohjeita päivän kulusta ennen ensimmäisiä tapaamisia. Yhteisten esittelyiden jälkeen alkavat varsinaiset sparraukset. Kukin yritys tapaa päivän aikana viisi mylläriä, joiden kanssa omaa suunnitelmaa käydään luottamuksellisesti läpi 45 minuuttia/mylläri. Kaikkiaan yritys tapaa siis kahden sparrauspäivän aikana 10 eri alan asiantuntijaa. Ideana on, että myllärit ovat etukäteen voineet yrityksen hakemuksen ja mahdollisen muun materiaalin avulla tutustua yritykseen, jolloin he pääsevät esittämään relevantteja kysymyksiä ja ideoita. Samasta syystä yritystenkin on hyvä mahdollisuuksien mukaan tutustua etukäteen mylläreiden osaamisalueisiin. Päivän päätteeksi kokoonnutaan jälleen yhteen ja lyhyesti käydään läpi päivän antia yleisellä tasolla. Myös päivän aikana pidettävät tauot kannattaa hyödyntää - monet ovat kokeneet hyötyneensä paitsi sparrauksista, myös keskusteluista muiden yrittäjien kanssa.

Sparrausten jälkeen järjestetään vielä päätöstilaisuus eli semifinaali, jossa valitaan kaksi kasvupotentiaaliltaan lupaavinta yritystä jatkamaan kohti valtakunnallista finaalia. Joillakin Kasvupoluilla semifinaali pidetään heti toisen sparrauspäivän päätteeksi. Mikäli jatkoon pääsee, saa sparrausta vielä valtakunnallisilla Kiitoratapäivillä syksyllä sekä itse finaalissa lokakuussa. Finaalipaikkaa kannattaa tavoitella, sillä siellä kohtaa yhä uusia ja toisaalta kaikkein kokeneimpia mylläreitä. Myös verkostoitumisen mahdollisuudet kasvavat, kun paikalle kokoontuu sekä saman "myllyn" läpikäyneitä yrityksiä ympäri Suomen että maan parhaita asiantuntijoita erilaisista yrityksistä ja organisaatioista.

Mikä Kasvu Openin erottaa muista yritysten kasvua edistävistä palveluista ja tapahtumista?

Kasvuhaluisia yrityksiä seulotaan koko Suomesta, kaikilta toimialoilta ja se on tarkoitettu sekä pidempään toimineille yrityksille että startupeille. Kyseessä ei ole yksittäinen tapahtuma tai seminaari, vaan noin vuoden mittainen prosessi. Samalla tulee kartoitetuksi jonkin alueen tai toimialan kasvuhaluiset yritykset, minkä esimerkiksi alueelliset yhteistyökumppanit (kuten kehitysyhtiöt, korkeakoulut, yksittäiset yritykset, järjestöt) ovat havainneet hyödylliseksi toimintansa kannalta. Mukaan valitut yritykset saavat kasvusuunnitelmilleen sparrausta vähintään kahden päivän ajan, valtakunnalliseen finaaliin pääsevät tuplaten. Kilpailu on Kasvu Openin “sivutuote” sillä tärkeintä on käytännön apu - yritysten sparraus ja verkostoitumisen mahdollistaminen kumppaneiden, asiantuntijoiden ja toisten yritysten kanssa.

Video Kasvu Openista kumppaneiden kertomana. Videolla Finnveran, Nordean, Technopoliksen, Tekesin, Soneran ja Largo Capitalin edustajat kertovat, miksi he antavat aikaansa ja rahaansa Kasvu Openiin ja mikä sen heidän mielestään erottaa muista, kasvun tukemiseen tähtäävistä palveluista tai tapahtumista Suomessa.

Kasvu Open on yrityksille maksutonta. Miten se on mahdollista?

Kasvu Open on syntynyt halusta auttaa yrityksiä ja edistää kasvua virallisten rakenteiden ulkopuolella tai niiden parhaita piirteitä yhdistellen, “Kasvun kansanliikkeenä”.  Vähitellen useat tahot (esim. Finnvera, Nordea, Varma, If, Tekes, Sitra, Technopolis) ovat tulleet mukaan antaen taloudellisen tuen, osaamisensa ja asiantuntijaverkostonsa tähän tarkoitukseen. Oleellinen osa Kasvu Openin toimintaideologiaa on se, että kaikkiaan yli 900 asiantuntijaa yritysten sparraajina että tuomaristossa, ovat mukana ilman erillistä korvausta. Kumppanit saavat panoksensa vastineeksi näkyvyyttä ja kontakteja tämän hetken kasvuhaluisiin pk-yrityksiin.

Lisäksi Kasvupolku®-konseptia myydään myös alueellisille kumppaneille eri suuruisina kumppanuus-paketteina, jolloin Kasvupolkujen käytännön järjestelyt hoituvat Kasvu Open -tiimin toimesta.

Mikä on Kasvu Open Karnevaali?

Kasvu Openin noin vuoden mittaisen toimintakauden huipennus on lokakuussa 2017, jolloin valitaan kasvunnälkäisimmät yritykset start again- ja startup-sarjoissa. Katso Kasvu Open Karnevaali UKK.

Kasvu Open Karnevaali 2017

Olemalla mukana Kasvu Open Karnevaalissa varmistat oman paikkasi koko Suomen kasvuyritysverkoston kohtaamisessa.

Ohjelmaan tulee tarkennuksia.

Lue lisää ja tule mukaan