Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi: Kasvu Open asiakasrekisteri


1 Rekisterinpitäjä

Nimi: Kasvu Open Oy
Verkkosivut: www.kasvuopen.fi
Osoite: Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä
Puh. 050 304 6794
Sähköposti: info@kasvuopen.fi 

1.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Jaana Seppälä
Osoite: Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä
Puh. 050 304 6794
Sähköposti: jaana.seppala@kasvuopen.fi

2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteri sisältää tietoja Kasvu Open asiakkaista asiakassuhteen hoitamista, tiedotusta ja mahdollista laskutusta varten. Rekisteriin kerätään vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeen edellä sanottujen tehtävien hoitamiseksi. Asiakastiedoista voidaan koota anonyymeja tilastoja, joista yksittäisen henkilön tunnistaminen ei ole mahdollista. Henkilötietojen kerääminen perustuu asiakkaiden suostumukseen.

3 Rekisterin tietosisältö

Kasvu Open kilpailuun liittyvä aineisto, kuten:

 • Yrityksen postiosoite
 • Yrityksen yhteyshenkiön toimenkuva, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Kasvun Osaajat -ohjelmaan valitun henkilön, Kasvupolun tuomariston tai valtakunnallisen Kasvu Open -tuomariston jäsenen tai myllärin (asiantuntijan) nimi, edustama yritys tai organisaatio, toimenkuva, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Asiakkuustiedot (asiakastyyppi*, toimenkuva, asiakkuuden alkamisajankohta)
  • *Kasvupolulle valittu yritys/Kasvupolulle ei-valittu yritys
  • *Kasvupolun voittanut/kunniamaininnan saanut yritys (Kasvu Open -finalisti)
  • *Valtakunnallisen Kasvu Open -tuomariston finaaliin nostama yritys
  • *Mylläri (asiantuntija)
  • *Kasvupolun tuomariston jäsen
  • *Valtakunnallisen Kasvu Open -tuomariston jäsen
  • *Kasvun Osaajat -ohjelmaan valittu henkilö
 • Kasvu Open hakemus liitteineen
 • Kasvun Osaajat -ohjelmaan valitun henkilön, Kasvupolun tuomariston tai valtakunnallisen Kasvu Open -tuomariston jäsenen tai myllärin kuvaus sekä osaamisalueet liitteineen (Johtaminen ja strategia/Kasvu rahoitus/Tiimin rakentaminen ja osaaminen/Myynti ja markkinointi/ Yritysjuridiikka/Kansainvälistyminen)

4 Rekisterin tietolähteet

Asiakasrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan asiakkaan omalla ilmoituksella Kasvu Open kilpailun hakemuslomakkeen yhteydessä. Rekisteriselosteeseen kirjattava Kasvun Osaajat -ohjelmaan valitun henkilön, Kasvupolun tuomariston tai valtakunnallisen Kasvu Open -tuomariston jäsenen tai myllärin (asiantuntijan) tiedot saadaan asiakkaan omalla ilmoituksella Kasvu Open -henkilötietolomakkeen yhteydessä.

5 Tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimassa ja velvoittamassa laajuudessa muun muassa rekisterinpitäjän huolellisesti valitsemien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista. Henkilötietojen julkaisu perustuu asiakkaiden suostumukseen. Yhteistyökumppaneilla ei ole oikeutta luovuttaa saamiaan tietoja edelleen.

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

6 Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot: Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja henkilökohtaista salasanaa, jotka on annettu vain Kasvu Open järjestäjien eli Kasvu Open Oy:n, Kasvun Roihu Oy:n ja Aava & Bang Oy:n erikseen nimeämille henkilöille sekä kilpailun tuomareille. Rekisterin laajuutta on rajoitettu käyttäjäprofiilein.

Nimettyjen Kasvu Open -järjestäjien käyttöoikeus kattaa rekisterin sisällön kokonaisuudessaan. Kilpailun tuomarin (Kasvupolun tuomari tai valtakunnallisen Kasvu Open -tuomarin) käyttöoikeus rajoittuu vain tuomaroitavan Kasvupolun tai muun kilpailukokonaisuuden yritysten hakemustietojen tarkasteluun ja arviointiin.

Teknisten laitteistojen suojaus on hoidettu huolellisesti.

7 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

8 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Kasvu Open Karnevaali 2019

Tervetuloa Suomen positiivisimpaan kasvuyritystapahtumaan Jyväskylään 23.—24.10.2019

Lue lisää ja tule mukaan