Uutiset

Parhaat Kasvun Osaaja ja kasvuyritys parit palkittiin

25.10.2017

Kasvun Osaajat-ohjelma toi tänä vuonna yhteen 100 kasvuyritystä ja yli 400 osaajaa

Tänä vuonna toista kertaa toteutettu suomalaisia kasvuyrityksiä ja osaajia yhteen saattava Kasvun Osaajat -ohjelma huipentui tänään 25.10. Kasvu Open Karnevaalissa kahden parhaan yritys + osaajaparin palkitsemiseen. Parhaiksi pareiksi valittiin verensokerin omaseurannan järjestelmiä kehittävä Glocostratus Oy ja heidän Kasvun Osaajansa Minna Makki sekä Suomen suurin luontaistuotteita myyvä verkkokauppa Finnserra Oy ja heidän Kasvun Osaajansa Aleksi Haapajoki

Valinnat parhaista pareista tekivät ohjelman kumppanit Sitra, Suomen Ekonomit, Tekniikan Akateemiset sekä PIIK.it. Valinnoissa kumppaneilla oli apuna omien havaintojensa lisäksi yrityksiltä ja osaajilta saatu palaute sekä Kasvu Open tiimin havainnot. Sitran Työelämän taitekohdat –avainalueen asiantuntijan Perttu Jämsénin mukaan erityisen tärkeää oli, että voittajaparit olivat löytäneet aidosti yhteisen sävelen.

- Voittajatiimeille oli tänä vuonna yhteistä se, että he osasivat sanoittaa konkreettisesti sen millaista osaamista nyt tarvitaan, ja millaista olisi tarjolla. Hyväkään tieto ei kuitenkaan yksin riitä, vaan tuottelias yhteistyö edellyttää inhimillistä ymmärrystä yhteisistä haasteista. Voittajapareilla tämä ymmärrys on löytynyt heti alkumetreillä tai viimeistään yhteisen matkan edetessä.”

Tänä vuonna toista kertaa toteutettu Kasvun Osaajat –ohjelma pyrkii vähentämään osaajien ja kasvuyritysten välistä kohtaanto-ongelmaa – ja sitä kautta vauhdittamaan pk-yritysten kasvua. Nämä kohtaamiset on mahdollistettu osana Suomen suurinta kasvun sparrausohjelmaa Kasvu Openia.

Suomen Ekonomeille Kasvun Osaajat – ohjelman kumppanuus oli opettavainen ja kiehtova kokemus, vaikka se vahvistikin käsitystä yritysten ja osaajien kohtauttamisen haasteellisuudesta.

”Kohtauttaminen on haasteellista. Yritykset ovat eri kehitysvaiheissa, kaikkein oleellisin kehittymiseen tarvittava palanen, askel on ehkä vielä piilossa, sanoittamatta. Ja osaamisen sanoittamisessa on samoin, miten ilmaista sitä juuri niin että kaikkein tarvitsevin sen löytää. Matka Kasvun Osaajien haastamisesta mukaan onnistuneisiin eteenpäin vieviin sparrauksiin on ollut kiehtova ja opettava.” Suomen Ekonomien kehitysjohtaja Anja Uljas kuvaa kokemustaan.
 

Yritykset pääsivät itse etsimään juuri heidän tarpeisiin sopivaa Kasvun Osaajaa

Tänä vuonna 100 Kasvu Open finalistia pääsivät etsimään itse omaan osaamistarpeeseen parhaiten vastaavaa Kasvun Osaajaa PIIK – palvelusta yli 400 ohjelmaan mukaan hakeutuneen osaajan joukosta.

- Kasvun Osaajat ohjelmassa käytettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa tekoälyä yritysten ja Kasvun Osaajien yhteen saattamisessa. 75% yrityksistä solmi kontakteja osaajien kanssa ja tällä kertaa yritykset olivat aloitteellisempia yhteydenotoissa. ”Yritykset hakivat osaajia hyvin erilaisiin rooleihin, osa etsi itselleen asiantuntijasparraajaa ja osa kumppania syvempään yhteistyöhön”, kommentoi digitaalisen PIIK-rekrytointipalvelun toimitusjohtaja Mareena Löfgrén.

Mukaan valittujen Kasvun Osaajien roolina oli toimia Valtakunnallisissa Kiitoratapäivissä ja Kasvu Open Karnevaalissa kisaavien finalistiyritysten työpareina. Näiden Kasvu Open tapahtumien jälkeen yritys + osaajapareilla on vapaus tehdä päätös yhteistyön jatkamisesta ja sen muodosta itse.

Tekniikan Akateemisten koulutus- ja työvoimapolitiikasta vastaava johtaja Jari Jokinen ja osaamisen kehittämisen asiantuntija Sanja Mursu toivovat, että yhteistyö jatkuisi mahdollisimman monen yrityksen ja Kasvun Osaajan välillä.

- On tärkeää saattaa osaajat ja kasvuhaluiset yritykset yhteen ja tuoda sen kautta uudenlaisia osaamisen ja osaamistarpeiden kohtaamisia. Viime kädessä ihmiset tekevät kasvun ja motivoituneiden visionääristen ihmisten ja kasvupotentiaalisten yritysten kohdatessa luodaan uutta. ”

 

Lisätietoja:

Nina Rautiainen, perustaja, Kasvun Roihu Oy, p. 044 044 1111, nina.rautiainen@roihu.com

Perttu Jämsén, asiantuntija, Sitra Työelämän taitekohdat, p. 044 542 8898, perttu.jamsen@sitra.fi

Anja Uljas, kehitysjohtaja, Suomen Ekonomit, p. 040 550 0712, anja.uljas@ekonomit.fi

Mareena Löfgrén, toimitusjohtaja, Piikit Oy, mareena.lofgren@piik.it, p. 050 544 5141.

Jari Jokinen, yksikönjohtaja, Tekniikan Akateemiset, p. 0400 914 839, jari.jokinen@tek.fi

Sanja Mursu, asiantuntija, Tekniikan Akateemiset, p. (09) 2291 2253, sanja.mursu@tek.fi