Uutiset

Pitkään toimineiden yritysten hakemusmäärä Kasvu Openiin kasvoi

18.6.2018

Suomen suurin pk-yritysten kasvun sparrausohjelma Kasvu Open on saanut kaudella 2018 yhteensä 1074 hakemusta 804 yritykseltä. Edelliseen vuoteen verrattuna erityisesti Etelä-Savo ja Etelä-Pohjanmaa kasvattivat hakijamääriään. Hakijadatasta selviää myös mm. missä osa-alueissa yritykset kaipasivat eniten ulkopuolista asiantuntija-apua.

Kaudella 2018 yrityksille oli tarjolla 26 maksutonta alueellista tai toimialakohtaista Kasvupolkua (esim. Pääkaupunkiseudun, Kiertotalouden, Pohjois-Savon tai Tulevaisuuden liikenteen Kasvupolut). Hakijoista 40 % oli start-uppeja ja 60 % yli 3 vuotta toimineita “start again” yrityksiä. Start again yritysten keskimääräinen ikä oli 17 vuotta. Viime vuoteen verrattuna Start again -hakemusten osuus kasvoi peräti 16,5 %, mikä on linjassa Kasvu Openin tavoitteiden kanssa olla sparrausohjelma kaikille pk-yrityksille.

“Start-upeille on olemassa jo paljon erilaisia palveluja ja kiihdyttämöjä kasvun kirittämiseen, mutta tomintansa vakiinnuttaneille pk-yrityksille vain vähän. Kasvu Openin fokuksessa on  vauhdittaa pk-yritysten kasvua. Meille on tärkeää, että kasvu on kaikkien liiketoiminnan ytimessä,” Kasvu Open Oy:n toimitusjohtaja Uljas Valkeinen kommentoi.
 

Maakunnissa tapahtuu

Eniten hakemuksia tuli edellisvuoden tapaan Uudeltamaalta (210 kpl). Toiseksi eniten hakemuksia saatiin hieman yllättäen Etelä-Pohjanmaalta 84:llä hakemuksella, kun viime vuonna hakijoita oli vain 41 ja sitä edellisenä vuonna 3. Maakunnista seuraavilla sijoilla olivat Pirkanmaa (69 hakemusta) ja Keski-Suomi (57 hakemusta). Viime vuonna Keski-Suomi oli toisena ja Pirkanmaa kolmantena.

“Eteläpohjalaiset on perinteisesti hyvin yritteliästä kansaa, ja yrityksiä on alueella paljon suhteessa väkimäärään. Mutta maakunnassa kasvun hakeminen ei ole ollut perinteisillä aloilla yhtä ominaista kuin joillakin muilla alueilla. Osasyy muutokselle voi olla se, että nyt on tapahtunut paljon sukupolvenvaihdoksia ja ehkä niiden myötä on löytynyt uutta kasvutahtoa ja kehittämishalua,” Nordean Etelä-Pohjanmaan yrityspankin ja tuoreen maatalousyksikön johtaja Timo Kalliomäki kommentoi. Nordean asiantuntijat ovat kevään aikana sparranneet jo yhteensä 185 yritystä.

Alueellisessa aktiivisuudessa nousijoita olivat myös Etelä-Savo 46:lla hakemuksella ja Kymenlaakso 28:lla. Kaupungeista eniten hakemuksia tuli odotusten mukaisesti Suomen suurimmista kaupungeista Helsingistä (78 hakemusta), minkä jälkeen määrä laski puolella seuraavana tulevaan Tampereeseen (39 hakemusta), ja Espooseen (27 hakemusta).
 

Kasvun tukemisesta kasvun hallintaan

Kasvu Openiin mukaan hakeneet yritykset kaipasivat kasvusuunnitelmiensa tueksi eniten ulkopuolisten asiantuntijoiden sparrausta myyntiin ja markkinointiin (34 %) sekä kasvun rahoitukseen (28 %). Osa-alueet ovat samat kuin viime vuonna. Kolmanneksi nousi johtaminen ja strategia (13 %) ja neljäntenä oli kansainvälistymisen (10 %).

“Se, mitä ollaan kentällä nähty kuluvan kauden aikana, on, että yritykset kaipaavat nyt ennen kaikkea kasvun hallintaa ja fokusointia. Muutos aikaisempaan on selvästi havaittavissa talouden kasvun kiihtymisen myötä. Kasvuharppausten tekemiseen tarvitaan vahva tiimi ja uutta osaamista, jotka ovat vähintään yhtä tärkeitä kuin toiminnan kiihdyttäminen. Se on pitkälti sitä, että karsitaan turhat rönsyt pois ja valitaan polku, mitä lähdetään kulkemaan,” Kasvu Open -tiimin fasilitaattori Maria Häkkinen Kasvun Roihusta sanoo.

Yleisimmät toimialat hakijoiden joukossa olivat teollisuus (14 % hakeneista), ICT-ala (13 %) ja kolmantena matkailu- ja majoitus (11 %). Viime vuoteen nähden teollisuus nousi niukasti ICT-alan ohi. Tänä vuonna matkailu nousi uutena alana kärkikolmikkoon. Matkailualan yrityksille järjestettiin tänä vuonna jo kolmatta kertaa oma toimialakohtainen Kasvupolku, mutta alan yrityksiä hakeutui paljon myös alueellisille Kasvupoluille.

Hakeneista 411 yritystä pääsi mukaan jollekin Kasvupolulle eri alojen asiantuntijoiden – mm. myynti, rahoitus, johtaminen – sparraukseen. Pääsykriteerinä oli uskottava kasvusuunnitelma, jonka ulkopuolinen 4–10 henkinen tuomaristo arvioi jokaisella Kasvupolulla. Yritykset ovat kohdanneet Kasvupoluilla kymmenen eri asiantuntijaa 45 minuutin kahdenkeskisissä tapaamisissa. Kultakin 26 Kasvupolulta on valittu parhaiten kasvupotentiaalia omaava yritys sekä kunniamaininnan saaja etenemään Kasvu Openin valtakunnalliseen finaaliin, Kasvu Open Karnevaaliin 24.─25.10.2018. Finaaliin valikoituu yhteensä sadan yrityksen joukko Kasvupolkujen parhaimmistosta, josta Karnevaalissa valitaan Suomen kasvunnälkäisimmät yritykset Startup- ja Start Again -sarjoissa.

 

Lisätietoja

Uljas Valkeinen, toimitusjohtaja, Kasvu Open, p. 050 5688 555, uljas.valkeinen@kasvuopen.fi

Timo Kalliomäki, johtaja, Etelä-Pohjanmaan yrityskonttori sekä maatalousjohtaja, p. 040 826 2002, timo.kalliomaki@nordea.com

Maria Häkkinen, liiketoimintajohtaja, Kasvun Roihu*, p. 045 130 3751, maria.hakkinen@roihu.com

 

Kasvu Open on valtakunnallinen sparrausohjelma pk-yrityksille, joka auttaa yrityksiä niiden kasvuhaasteissa. Sparraus on valituksi tulleille yrityksille maksutonta. Vuosi huipentuu Kasvu Open Karnevaaliin lokakuussa 2018, jossa 100 finalistin joukosta valitaan Suomen parhaat kasvuyritykset.
--------------------------
Kasvu Openin mahdollistavat valtakunnalliset kumppanit Nordea, Finnvera, Technopolis, Varma, If, Team Finland, BusinessJKL, Keski-Suomen Liitto, Grano, Laukaan kunta, TT-Säätiö, Jyväskylän Messut, Jyväs-Caravan, Isku ja San Francisco Oy.
-------------------------
*Kasvun Roihu Oy on valtuutettu Kasvu Open -tapahtumien järjestäjä ja voittoa jakamattoman Kasvu Open Oy:n osakas. Muut osakkaat ovat Keski-Suomen kauppakamari, Jyväskylän kaupunki ja Aava & Bang Oy.