Etsimo Healthcare Oy

Etsimo Healthcare Oy kehittää mobiililaitteissa toimivaa, keinoälyn avustamaa itsediagnosointityökalua, jolla käyttäjä pystyy arvioimaan omaa terveydentilaansa hoitotarpeen ja jatkotoimenpiteiden selvittämiseksi.

Vieraile kotisivuilla