Kumppaniksi ry

Tuotamme ammatillisen kuntoutuksen, työ- ja toimintakyvyn sekä palvelutarpeen arvioinnin palveluja eri tilaajatahojen kautta tuleville asiakkaille.

Lisäksi toimitamme kuntoutustoimija-asiakkaillemme (50 toimijaa) VAT tietojärjestelmää, joka kattaa ammatillisessa kuntoutuksessa tarvittavat tietojen käsittelytarpeet. Järjestelmä sisältää henkilö-, sopimus-, ja valmennusjaksotietojen ylläpidon ja WHO:n ICF -luokitukseen perustuvan toimintakyvyn arvioinnin sekä näihin liittyvät raportit.

Vieraile kotisivuilla