NDC Networks Oy

Suunnittelemme ja toteutamme tietoliikenneverkkoja ja tietoturvaratkaisuja ja tarjoamme näihin liittyviä kehitys- ja ylläpitopalveluja. Merkittävin asiakassegmenttimme on kriittinen infrastruktuuri (sähkö, lämpö, vesi), joille tietoliikenneverkon toimintavarmuus on elinehto palvelujen tuottamiselle.

Vieraile kotisivuilla