Nethit Oy

Liikeideamme on tarjota asiakkaalle käyttöön saumattomasti yhteentoimiva myymälä- ja verkkokauppaohjelmisto. Kyse on siis yhdestä ohjelmistokokonaisuudesta laitteineen. Lisäksi tarjoamme kattavan myymälä- ja verkkoliiketoimintakonsultoinnin ja koulutuksen palvelumme yhteyteen. Kokonaisuus on helppo ostaa kuukausimaksulla ja palvelumaksu kattaa peruspäivitykset sekä verkkokaupan uudistukset. Näin asiakkaan on helppo budjetoida tietojärjestelmänsä kulut.

Vieraile kotisivuilla

Kotipaikka: Forssa
Perustettu: 2002
Työllistää: 20
Liikevaihto viime tilikaudella: 1 703 000

Toimitusjohtaja Jari Anufrijeff kertoo:

Liikeidea lyhyesti?

– Nethit Oy tarjoaa asiakkaalle käyttöön saumattomasti yhteentoimivan myymälä- ja verkkokauppaohjelmiston nimeltään Omnisell. Ohjelmisto on myynnin ERP-järjestelmä, joka hoitaa yrityksen liiketoiminnan kokonaisuutena ostoista myyntiin. Ohjelmiston ympärille on rakennettu palvelukonseptit, jotka kattavat koulutukset, tuen, verkkoliiketoimintaneuvonnan sekä verkkokaupan jatkuvan kehittämisen sekä uudistukset. Näin asiakkaillamme on jatkuvasti käytössään parhaat ohjelmistot ja neuvot.

Toimimme yhdessä Suomen Kassajärjestelmät Oy:n kanssa. Kumppani vastaa kassajärjestelmäosuuden kehittämisestä. Kumppanoituva mallimme on ollut toimiva combo, jota noudatamme kaikessa liiketoiminnassamme.

Mikä erottaa yrityksenne/tuotteenne/palvelunne kilpailijoista?

– Koska kyseessä on yksi tuote jota kehitetään kokonaisuutena, jokainen koodattu rivi menee asiakkaan hyödyksi. Lisäksi tuotteen ympärille voidaan rakentaa oikeasti toimivat tuki- ja neuvontapalvelut, koska ympäristöt eivät ole asiakaskohtaisesti uniikisti rakennettuja. Samoin jatkuva kehitys on taattu tällä toimintamallilla kustannustehokkaasti. Asiakkaan verkkokauppainvestointi ei vanhene käsiin, koska palvelumaksut kattavat kaupan jatkuvasti uutena pitämisen ilman suuria lisäinvestointeja.

Emme tarjoa pelkkää ohjelmistoa, vaan kattavat neuvontapalvelumme auttavat asiakasta rakentamaan parhaan mahdollisen verkkokauppaympäristön, joka hyödyttää myös kivijalkaa. Asiakkaamme myyvätkin verkossa huomattavasti keskimääräistä enemmän. Keskimääräisen asiakkaan pelkkä verkkokauppamyynti on vuodessa yli 600 000 euroa ja joka viides myy yli miljoonalla.

Tuotteen ympärille olemme rakentaneet kumppaniverkoston, jota kutsumme Omnisell-ekosysteemiksi. Se tarkoittaa, että etsimme markkinoilta parhaita lisämoduuleja ja palveluita tarjottavaksi osana tuotettamme. Kumppaniverkostoon valittujen tuotteiden integroiminen omaan ohjelmistoomme hoidetaan puolestamme ja nämä rajapinnat ylläpidetään versioista toiseen. Näin asiakas voi valita itselleen sopivat lisätuotteet ekosysteemistämme helposti ja turvallisesti.

Millaisia kasvutavoitteita yrityksellänne on? Nimeä ainakin tärkein.

– Tavoite on kasvaa Pohjoismaissa ja kolminkertaistaa liikevaihto. Monikanavaisten verkkokauppojen markkinajohtajuus kappalemääräisissä toimituksissa tulee pitää.

Mitä olet oppinut tähän saakka Kasvu Open -sparrauksista?

– Ainakin sen, että osa omassa päässä pähkäillyistä ideoista ovat muidenkin mielestä hyviä ja siten olen saanut rohkeutta niiden eteenpäinviemiseen.

Paras hetki yrittäjän urallasi?

– Kun huomasin, että liikeidea toimii ja sitä pääsi kunnolla kehittämään. Kasvaneet resurssit mahdollistivat haaveena olleiden asioiden oikean toteuttamisen.

Haastavin hetki yrittäjän urallasi?

– Poistaa kaikki rönsyt yrityksestä ja keskittyä pelkästään nykyiseen ohjelmisto- ja palvelukokonaisuuteen. Kertarysäyksellä poistettiin yli puolet silloisesta liikevaihdosta, mutta se kasvoi heti kolminkertaisena takaisin.