Oy U-Cont Ltd

Energian varastoinnin ja jakelun järjestelmä- ja laitetoimittaja.
Yhtiön tavoitteena on kasvaa liikkuvan kaluston energiankäytön ja globaalin elnitason nousun murroksessa uuten koko- ja kansainvälisyysluokkaan. Yhtiö tekee nyt noin puolet liikevaihdosta viennistä ja tavoitteena on päästä vientiä sekä ulkomailla tapahtuvaa projektitoiminnan kasvua hyödytäen uuteen kokoluokkaan.

Vieraile kotisivuilla

U-Cont Oy
Kotipaikka: Joroinen
Perustettu: 1966
Työllistää: 33+10
Liikevaihto viime tilikaudella: 6 900 000
Toimitusjohtaja ja pääomistaja Jari Sistonen kertoo:

Liikeidea lyhyesti?

– Ratkaista polttoaineen ja energian varastointi sekä jakelu tehokkaasti ja asiakkaan bisnestä tukien.

U-Contin tarina on usean kasvu- ja laskukauden tarina korpiyrityksen vahvuuksilla. Korpiyritysten, joista aika vähän julkisuudessa keskustellaan, vahvuudet liittyvät omintakeiseen ongelmien ratkaisukykyyn ja kasvukeskusten väkeä vahvempaan sitoutumiseen. Eivät nämä aina välttämättä ole sisäsiittoisia kyläpajoja, vaikka niitäkin täällä riittää.

Mikä erottaa yrityksenne/tuotteenne/palvelunne kilpailijoista?

– Visuaalisuus ja design, korkea moduloinnin aste ja asennuksen nopeus.

Millaisia kasvutavoitteita yrityksellänne on? Nimeä ainakin tärkein.

– Kasvutavoitteena on olla johtava modulaaristen polttoaineiden (fossiiliset-, biopolttoaineet- ja vety) jakeluratkaisujen toteuttaja valituilla alueilla, joita ovat Pohjoismaat, itäinen Afrikka ja itäinen Keski Eurooppa.

Mitä olet oppinut tähän saakka Kasvu Open -sparrauksista?

– Laadukkaan kommunikaation voiman henkilöstösuhteissa. Rentouden vapauttavan voiman.

Paras hetki yrittäjän urallasi?

– Kun sain edellisen laman jälkeen 1990-luvulla yrityksen kunnon lentoon ja pystyttiin nostamaan yhtiö kotimarkkinoiden kurimuksesta uusiin kansainvälisiin mittoihin.

Haastavin hetki yrittäjän urallasi?

– 2008 alkanut, loputtomalta tuntunut bresneviläisen päättämättömän pysähtyneisyyden kausi, jolloin usko suomalaiseen työhön ja yhteiskuntaan on ollut koetuksella.