Tarpaper Recycling Finland Oy

Yritys kerää valtakunnallisesti purkutoiminnassa ja kattohuovan valmistuksessa syntyvät kattohuopajätteet ja valmistaa siitä uusioraaka-ainetta asfalttiteollisuudelle. Kattohuopajätteet kerätään keskitetysti Lahteen murskattavaksi ja laatuvarmistetulla murskeella korvataan osa asfalttimassan valmistuksessa tarvittavasta neitseellisestä, öljypohjaisesta bitumista.

Vieraile kotisivuilla

Tarpaper Recycling Finland Oy
Kotipaikka: Lahti
Perustettu: 2013
Työllistää: 4
Liikevaihto viime tilikaudella: 600 000

Maajohtaja Kati Tuominen kertoo:

Liikeidea lyhyesti?

– Kattohuopajätteiden keräys ja jalostus (murskaus) uusioraaka-aineeksi asfalttiteollisuudelle.

Mikä erottaa yrityksenne/tuotteenne/palvelunne kilpailijoista?

– Kattohuopajätteen vastaanotto- ja noutopalvelu on kestävämpi ja edullisempi vaihtoehto verrattuna ko. materiaalin polttoon. Kattohuopajätteen kaatopaikkasijoittaminen ei ole enää vuoden alusta alkaen ollut sallittua. Myytävä raaka-aine, BitumenMix eli kierrätetty bitumi, on asfalttiteollisuudelle kustannustehokkaampi ja ympäristöystävällisempi tuote verrattuna neitseelliseen bitumiin. Tilaajille eli päällystehankintoja tekeville kunnille, kaupungeille, yksityisille sekä valtiolle BitumenMixiä sisältävä asfaltti on edullisempaa, ympäristöystävällisempää sekä muodonmuutoskestävämpää asfalttia verrattuna asfalttiin ilman kattohuoparouhetta.

Millaisia kasvutavoitteita yrityksellänne on? Nimeä ainakin tärkein.

– Uuden kierrätystuotteen eli BitumenMixin vakiinnuttaminen asfaltin raaka-aine -markkinoille vuoden 2017 aikana. Saada sisääntulevat ja uloslähtevät materiaalivirrat tasapainoon. Saavuttaa Euroopan paras huopakatteen kierrätysaste Suomessa.

Paras hetki yrittäjän urallasi?

– Joukkuehengen saavuttaminen - saada koko arvoketju ja siinä eri teollisuuden alojen yritykset ja sidosryhmät katsomaan samaan suuntaan ja ponnistelemaan yhdessä, aidosti saman tavoitteen eteen. Asennemuutoksen aikaansaaminen.

Haastavin hetki yrittäjän urallasi?

– Uusille markkinoille tuotavan uuden tuotteen kaupallistamiseen liittyvän byrokratian taklaaminen ja lainsäädännöllisten esteiden raivaaminen.

Mitä olet oppinut tähän saakka Kasvu Open -sparrauksista?

– Sisukkuutta ja vaihtoehtoisia reittejä päästä tavoitteeseen.